• همزمان با پایان یافتن امتحانات و تعطیلی مدارس، مراکز آموزش و پرورش از آماده سازی کلاس ها برای اسکان مسافران تابستانی خبر داده اند. گویی فعالیت و...
  • تعداد گردشگرانی که در سه ماه اول سال 2015 از آندلس، جنوبی ترین نقطه اسپانیا، دیدن کردند به 4.27 میلیون نفر رسید که افزایشی 6.9 درصدی در مقایسه با سه...
  • بخش مهمی از جاذبه هر مقصد گردشگری، غذایی است که ارایه می دهد؛ به عبارت دیگر یا خود غذایی که ارایه می شود، خاص و ویژه آن مقصد است و یا اینکه غذا تکمیل...

اخبار