12 ژوئیه 2024 - 19:06
ترک های اصفهان، به میراث هم رسید

آثار باستانی اصفهان در آستانه تخریب

25 آوریل 2024 - 18:10 dsfr.ir/gk57a

آثار باستانی اصفهان در آستانه تخریب
ترک های اصفهان، به میراث هم رسید | آثار باستانی اصفهان در آستانه تخریب
ترک های اصفهان، به میراث هم رسید | آثار باستانی اصفهان در آستانه تخریب

دنیای اقتصاد نوشت: آژیر قرمز برای شهری که تمام هویتش را از میراث ملموس و ناملموس خود می گیرد، روشن شد.

به گزارش «دنیای سفر»، فرونشست اصفهان تا آنجا پیش رفت که حالا به میراث عظیم چند صد ساله و بلکه ۲۰۰۰ ساله اصفهان رسید و ترک ها با سرعت بر روی دیواره ها و سقف بناها پیش می روند.

اصفهان که یکی از توریستی ترین مقاصد گردشگری کشور محسوب می شود، باید دید با قرار گرفتن در این چالش بزرگ، به مرگ توریسم و اقتصاد این بخش نزدیک می شود؟

بحران آب به واسطه برداشت های بی رویه چه در حوزه کشاورزی و صنعت و چه در حوزه گردشگری و ساخت و سازهای بی رویه، این میراث جهانی را به سکانس آخر رسانده است.

زاینده رودی که زمانی به زنده رود شهرت داشت، حالا به کمترین میزان خود رسیده و آب های زیرزمینی و سفره ها خالی از آب شده اند.

آبیاری های غیراصولی در بخش کشاورزی و توسعه بیش از حد صنایع، بلای جان اصفهان و میراث کهنش شده است.

خشکسالی، آلودگی هوا و محیط زیست، فرونشست، مهاجرت و حتی نزاع های قومی همه ناشی از عدم مدیریت برای مصرف آب است، که زنگ خطر را برای اصفهان روشن کرده است.

1