فرماندار شمیرانات:

دبیرخانه دائمی ساماندهی گردشگری در دشت لار تشکیل شد

25 آوریل 2024 - 19:20 dsfr.ir/n8581

فرماندار شهرستان شمیرانات گفت: با هدف ساماندهی ورود گردشگران در پارک ملی لار دبیرخانه ساماندهی گردشگری تشکیل شد.

به گزارش «دنیای سفر» از روابط عمومی فرمانداری شمیرانات، سومین جلسه مشترک کارگروه عشایری و گردشگری شهرستان درسال جاری با دستورکار دبیرخانه دائمی دشت لار برگزار شد.
این نشست با ریاست مجتبی ذاکریان فرماندار شمیرانات و با حضور کاظم فرخ زاد معاون برنامه ریزی، اداری و مالی، روسا و نمایندگان ادارات مربوطه و شورای بخش لواسانات، ایرج حسابی کارشناس و فعال فرهنگی شمیرانات در سالن جلسات شهدای شمیرانات فرمانداری برگزار شددائمی ساماندهی گردشگری تشکیل شد.

فرماندار شمیرانات گفت: با هدف ساماندهی ورود گردشگران و حضور عشایر در پارک ملی لار و به منظور کنترل بهره وری با کمترین آسیب ممکن به این سرمایه ملی، اقدام به تشکیل دبیرخانه دائمی دشت لار و بررسی تخصصی طرح های بوم گردی و گردشگری در این منطقه شده است.

ذاکریان پس از ارائه نظرات مدیران اداراتی نظیر امور عشایری، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در خصوص موضوع کارگروه، تأکید کرد: هدف از اجرای طرح گردشگری در پارک ملی لار، علاوه بر ساماندهی شرایط عشایر در فصل کوچ، سامان بخشی به وضعیت استفاده گردشگران از این دشت، به طوری که منجر به تخریب طبیعت و منابع ملی نشود.

وی افزود:طی سنوات گذشته شاهد حضوربی ضابطه گردشگران، طبیعت گردان و آفرودسوارها در دشت لار بوده ایم که مسئولیت ما را برای تعیین تکلیف نحوه صیانت از پارک ملی لار،تشدید می کند.

فرماندار شمیرانات با تاکید بر اهمیت پارک ملی لار خاطرنشان کرد: تصمیم گیری درخصوص ضابطه بهره وری از دشت لار برای گردشگران و عشایر در این دبیرخانه دائمی با اخذ نظر کارشناسان حوزه های مختلف، ارائه طرح و برنامه، تصویب دبیرخانه و موافقیت متولیان امر در سطح استانی و ملی صورت خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار در این نشست اظهار داشت: هدف دبیرخانه دائمی دشت لار، مدیریت وضع موجود و کوچ عشایر، اجرای طرح بوم گردی و گردشگری ، تعیین تکلیف اجرای طرح ها توسط دولت و یا واگذاری به بخش خصوصی است.

علی فرخ زاد ادامه داد: اعضای کارگروه بایستی در جلسه آتی نسبت به اعلام قوانین و محدودیت های دستگاه خود در خصوص دشت لار و همچنین راهکارهای اجرایی برای ساماندهی شرایط این منطقه با تفکیک مسائل و جزئیات کار اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، پیگیری استقرار اورژانس در دشت لار، ارائه برنامه آفرود سواری توسط فدراسیون مربوطه به منظور بررسی در دبیرخانه ، دعوت از سرمایه گذار برای تشریح طرح بوم گردی در دبیرخانه، از جمله مصوبات این جلسه بود.

1