7 آوریل 2020 - 03:36
http://dsfr.ir/ms2tl2

یادمان یلدا

نشست فرهنگی - پژوهشی با عنوان "سخنی درباره، چون و چرائی یلدا در ملک ایران زمین" روز دوشنبه 29 آذر در تالار آبی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد.

عکاس مجموعه : میثم رودکی