مدیرکل حفظ و احیاء بناهای میراث فرهنگی:

تغییرات اقلیمی بحران جدیدی برای بناهای تاریخی ایجاد کرده است

25 آوریل 2024 - 14:30 dsfr.ir/gm4nj

تغییرات اقلیمی بحران جدیدی برای بناهای تاریخی ایجاد کرده است
آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی | Ala al-Dawla Semnani Mausoleum
آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی | Ala al-Dawla Semnani Mausoleum

مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بناهای تاریخی در دوره کنونی در سایه پدیده تغییر اقلیم نسبت به دوره های تاریخی گذشته دچار بحران های گوناگون و جدید شده است.

به گزارش «دنیای سفر»، فاطمه داوری شامگاه چهارشنبه در حاشیه برگزاری سمینار بین المللی تأثیر بحران های طبیعی بر بناهای تاریخی با رویکرد کاربرد فناوری های نوین در سمنان گفت: شرایط آثار و بناهای تاریخی در دوره معاصر با توجه به تغییرات اقلیمی نسبت به دوره های تاریخی گذشته دچار بحران های گوناگونی شده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به بحث فرونشست ها در آثار و بناهای تاریخی از برنامه های اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، اضافه کرد: تغییرات اقلیمی و بحران های طبیعی مانند پدیده فرونشست بناهای تاریخی را با موضوعی تخریب کننده مواجه کرده است، بنابراین عزمی راسخ و جدی لازم است تا از بناها با افزایش تاب آوری و استحکام بخشی، در برابر تهدیدهای طبیعی محافظت کرد.

وی با اشاره به برگزاری سمینار بین المللی تأثیر بحران های طبیعی بر بناهای تاریخی با رویکرد کاربرد فناوری های نوین، گفت: این سمینار رویکری در مسیر تحقق وظیفه ذاتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۴۰۳ برای رسیدگی به موضوع فرونشست ها بود.

مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: سمینار بین المللی تأثیر بحران های طبیعی بر بناهای تاریخی با رویکرد کاربرد فناوری های نوین با بررسی بنای آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی به عنوان نمونه مطالعه در سمنان، طرحی بود که با همکاری میان معاونت میراث فرهنگی وزارت و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، دانشگاه اصفهان، موسسه بین المللی ایسکارسا پیش بینی شد و آخرین نتایج و دستاوردهای متخصصان داخلی و خارجی درزمینه فرونشست در ابنیه تاریخی عرضه شد.

داوری گفت: بررسی بنای آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی به عنوان نمونه مطالعه در سمنان یک نمونه و الگو فرایندی است که استاندارد نحوه مواجه با یک اثر تاریخی را با فرونشست در مطالعه و شناخت شناسایی کرد و اطلاعاتی جدید و به روز ارابه شد.

مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار امیدواری کرد تا این رویداد الگوی کاملی باشد تا بتوان از آن به عنوان یک نمونه اجرایی حفاظت و مرمت اثر به سایر آثار و بناهای تاریخی تعمیم داد.

سمینار بین المللی تأثیر بحران های طبیعی بر بناهای تاریخی با رویکرد کاربرد فناوری های نوین با حضور متخصصان ایسکارسا(کمیته جهانی آنالیز و مرمت سازه های میراث معماری) در سمنان برگزار شد و تمرکز آن بررسی آثار تخریبی پدیده فرونشست زمین در بنای آرامگاه علاءالدوله سمنان بود. این ینا در منطقه ای قرار دارد که دچار فرونشست است.

آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی که در روستای صوفی آباد شهرستان سرخه واقع است، مربوط به دوره ایلخانی و به شماره ۳۲۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده.

کمیته علمی بین المللی تحلیل و مرمت آثار میراث معماری (ISCARSAH) در سال ۱۹۹۶ توسط شورای بین المللی ابنیه و محوطه ها (ICOMOS) تأسیس شد.

1