25 سپتامبر 2023 - 16:42
اول تیرماه اجرا می‌شود:

قیمت گذاری جدید عوارض آزادراه های کشور

21 ژوئن 2015 - 17:30 dsfr.ir/733vf

قیمت گذاری جدید عوارض آزادراه های کشور
کنارگذر شمالی مشهد پس از عبور از حومه مشهد به بزرگراه مشهد-قوچان متصل می‌شود.

مدیرکل دفتر مشارکت ها و جذب سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی از اجرایی شدن دستورالعمل جدید کیفیت خدمات و بهره برداری آزادراهی خبر داد و گفت: قیمت گذاری جدید عوارض آزادراهی از اول تیرماه اجرا می شود.

مقداد رحیمیان گفت: بررسی های انجام شده نشان می دهد که از بین 18 آزادراهی که هم اکنون مشغول گرفتن عوارض هستند تقریبا 9 آزادراه وضعیت متوسط رو به بالا دارند. از آنجا که در این آزادراه ها ترافیک مطابق پیش بینی ها یا بیشتر از حد انتظار بود بنابراین درآمد حاصل از اخذ عوارض برای تعمیرات، نگهداری، حفظ کیفیت و استاندارد جاده کفایت می کند، به تبع آن سرمایه گذار سر موعد و در دوره پیش بینی شده در قرارداد، بهره برداری اش را انجام و پس از بازگرداندن اصل و سود سرمایه گذاری خود، آزادراه را تحویل می دهد.

مدیرکل دفتر مشارکت ها و جذب سرمایه گذاری راه و شهرسازی، افزود: هم اکنون مشکل برای 9 آزادراه دیگر است که در بعضی موارد درآمد ناشی از اخذ عوارض حتی به تأمین هزینه های نگهداری آنها هم نمی رسد. بطوری که این 9 آزادراه در زیر خط فقر تأمین هزینه نگهداری قرار دارند. قیمت گذاری عوارض برخی آزادراه ها در سال های گذشته نادرست بوده و حتی بعضی سال ها اجازه افزایش قیمت را پیدا نکرده اند که این مسئله بر درآمدهای سرمایه گذار، کیفیت نگهداری مسیر و سطح ارائه خدمات تأثیر می گذارد، بنابراین نیاز است که عوارض این دسته از آزادراه ها را افزایش دهیم تا به شرایط مناسب برسند.

رحیمیان افزود: نخست باید هزینه نگهداری آزادراه به نحوی تضمین شود که مطمئن باشیم از محل درآمد عوارض، هزینه های نگهداری به اندازه مکفی به دست می آید، یعنی اگر امسال هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه 10 میلیارد تومان باشد 2.5 درصد این مبلغ را باید سالانه هزینه نگهداری در نظر گرفت، حالا اگر 10 سال دیگر عدد هزینه ساخت چند برابر شد، هزینه نگهداری همان مقدار افزایش پیدا می کند.

رحیمیان ادامه داد: دستورالعمل جدید تعیین عوارض آزادراه ها این امکان را فراهم می آورد که هزینه های نگهداری اولا به صورت دقیق برای هر آزادراه مشخص شود، همچنین ارزیابی شود که چنین رقمی از محل درآمدها قابل تحقق هستند و یا آنکه تحقق آن عملی نیست. مطالعه تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد در ایتالیا، اسپانیا، برزیل و سایر کشورهای مورد بررسی دولت اجازه می دهد حداکثر سقف عوارض آزادراه افزایش پیدا کند که در قراردادهای جدید آزادراهی همچون تبریز-مرند-بازرگان و مشهد-قوچان تعیین قیمت گذاری عوارض برهمین اساس عمل می شود.

رحیمیان در پایان گفت: دستورالعمل جدید از طرف دفتر نظارت و ارزیابی نظام های حمل و نقل و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و مورد تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مشاور فنی وزیر قرار گرفت و اول تیرماه در قیمت گذاری عوارض آزادراه ها اعمال می شود و ممکن است در شورای عالی فنی نیز مطرح شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1