21 فوریه 2024 - 16:26
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

توقف عملیات مترو در محل کشف سفال های تاریخی در میدان تختی اصفهان

25 اکتبر 2015 - 14:20 dsfr.ir/qk5sl

توقف عملیات مترو در محل کشف سفال های تاریخی در میدان تختی اصفهان
عباس پوستین دوز
محل کشف سفال های تاریخی در میدان تختی اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: عملیات ساخت و ساز در هواکش های متروی میدان تختی به عنوان محل کشف سفال های تاریخی متوقف شده و هر گونه صحبت از ادامه فعالیت تنها مربوط به عملیات نازک کاری است.

فریدون الهیاری، با توجه به پیدا شدن آثاری سفالی در ایستگاه متروی میدان تختی اصفهان اظهار داشت: عملیات ساخت و ساز ایستگاه متروی میدان تختی در نقطه ای که آثار سفالی تاریخی کشف شده است تا بررسی کامل تیم باستان شناسی متوقف شده است.

وی با توجه به اظهار نظرهایی مبنی بر ادامه عملیات مترو در این بخش ابراز داشت: تنها عملیات ساختمانی که در این بخش ادامه دارد نازک کاری دیواره های ایستگاه مترو است و عملیات ساختمانی در بخش ساخت هواکش های ایستگاه مترو (محل کشف آثار سفالی دوره سلجوقی) به شکل کامل متوقف شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا پیش از این به این بخش به عنوان یک بافت تاریخی دقت نشده بود، ابراز داشت: بیشتر توجه میراث فرهنگی در مسیر خط یک متروی اصفهان به چهارباغ عباسی به عنوان یک خیابان تاریخی متمرکز شده بود اما اکنون باید اذعان کنیم که کل بافت شهری اصفهان ویژه است و ممکن است هر بخشی که مورد کاوش قرار گیرد آثاری تاریخی در آن یافت شود.

وی با رد این شایعه که در این محل کوزه های سکه یافت شده است، در ارتباط با احتمال یافت خانه هایی تاریخی در این منطقه بیان داشت: با توجه به اینکه عمق محل یافت این اشیای سفالی خیلی زیاد نیست احتمال می رود که این اشیاء ارتباطی به منازل این منطقه نداشته باشد.

الهیاری با اشاره به اینکه اشیای یافت شده به احتمال قوی متعلق به دوره سلجوقی است، تصریح کرد: باید بر این نکته تاکید کنم که تمام موارد بیان شده بر مبنای احتمال است و تا کامل شدن حفاری و مطالعات باستان شناسی در این منطقه نمی توان اظهارنظر دقیقی در ارتباط با کاربرد این اشیاء و کشف آن ها در این منطقه بیان کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1