16 آوریل 2024 - 21:46

تصویب ضوابط جدید تاسیس شرکت‌ هواپیمایی

5 می 2015 - 06:15

معاون سازمان هواپیمایی کشوری از مصوبه جدید دولت برای الزام ایجاد سیستم فروش بلیت برای تاسیس ایرلاین جدید خبر داد و گفت: شرکت‌هایی که سیستم فروش نداشته باشند، چارتری می‌شوند.

محمد خداکرمی در خصوص ایرلاین هایی که سیستم فروش بلیت ندارند، اظهار داشت: بر اساس آئین نامه جدید تاسیس شرکت‌های هواپیمایی، هر شرکت جدیدی باید سامانه فروش بلیت داشته باشد تا مجوز بگیرد. در سال‌های قبل این موضوع کامل در آئین نامه تاسیس ایرلاین‌ها دیده نشده است و شرکت‌ها بدون سامانه ایجاد شده اند.

وی در خصوص اینکه چه زمانی این موضوع ساماندهی می‌شود، گفت: یک روزه نمی‌توان شرکت‌ها را از این حالت درآورد اما در حال حاضر شرکت‌ها موظف شدند که سیستم فروش داشته باشند و امکان دسترسی به کارشناسان سازمان بدهند تا نظارت بر فروش بلیت انجام گیرد. شرکت‌ها بدون سیستم فروش مجبورند قیمت بلیت‌هایشان را کمتر بدهند، بنابراین منافع دراز مدت ایجاب می‌کند که سیستم فروش را در شرکت‌های خود ایجاد کنند.

خداکرمی با تاکید بر اینکه اگر شرکتی سیستم فروش ایجاد نکند، پس از مدتی سازمان هواپیمایی آن ایرلاین را شرکت چارتری اعلام می‌کند، بیان کرد: البته چارتری شدن به نفع ایرلاین نیست، زیرا براساس قانون، شرکت‌های چارتری از یک سری مسیرها محروم شده و فقط در چند مسیر خاص امکان پرواز دارند.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص نظارت بر آژانس‌ها و فروش چارتری بلیت در سایت‌های اینترنتی، گفت: سازمان برای نرخ بلیت‌ها سقف قیمت اعلام کرد و ایرلاین‌ها هم موظفند که فروش بلیت را یا به‌ صورت مستقیم از سایت شرکت ها و یا از طریق دفاتر فروش بلیت و آژانس‌ها انجام دهند، ضمن آنکه دفاتر خدمات فروش بلیت که مجوز بند الف را از سازمان دریافت کردند، اجازه فروش بلیت هواپیما دارند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1