21 ژوئن 2024 - 02:15

گام اول قطار برقی مشهد - تهران برداشته شد

5 اکتبر 2016 - 16:30 dsfr.ir/it8bp

گام اول قطار برقی مشهد - تهران برداشته شد
مپناگروپ
برقی سازی راه‌آهن تهران- مشهد

شروع رسمی عملیات اجرایی قطار برقی مشهد - تهران پس از امضای تفاهم نامه با شرکت زیمنس آلمان امسال کلید می خورد.

قاسم ساکتی، مدیر طرح برقی سازی خطوط راه آهن کشور در گفت و گوی خود با خبرنگار تین نیوز با اشاره به تفاهم نامه امضاشده شرکت راه آهن با شرکت زیمنس آلمان گفت: تفاهم نامه ای که با زیمنس آلمان برای تأمین لکوموتیوهای قطار برقی مشهد - تهران به امضا رسید، در راستای تأمین تجهیزات پروژه قطار برقی مشهد - تهران که بهمن ماه سال پیش با حضور رئیس جمهور در مشهد افتتاح شد انجام گرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قراردادهای تأمین زیرساخت های لازم برای این طرح و همچنین اقدامات مهندسی و آماده سازی برقی سازی خط راه آهن مشهد - تهران نیز پیش ازاین به امضا رسیده بود و اقدامات اجرایی آن در حال پیگیری و اجراست.

ساکتی در خصوص تفاهمی که مردادماه سال جاری با اگزیم بانک چین به امضا رسید نیز افزود: این تفاهم نامه برای تأمین مالی این پروژه از محل فاینانس صورت گرفت و تا ماه آینده احتمالا این اتفاق خواهد افتاد. البته تأمین مالی لکوموتیوها نیز که تفاهم نامه آن به امضا رسیده است در دل همان قرارداد با اگزیم بانک چین دیده شده و از این منظر با مشکل اعتباری روبه رو نیستیم به گونه ای که با تأمین مالی چینی لکوموتیوهای آلمانی را خریداری خواهیم کرد.

وی در پایان اظهار کرد: پیش پرداخت این قرارداد برای سال 95 فراهم شده است و عملیات اجرایی پروژه برقی سازی خط آهن مشهد - تهران نیز به محض اجرای قرارداد تأمین مالی از محل فاینانس چینی آغاز خواهد شد.

1