در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود؛

اجرای نخستین طرح کشوری آموزش مبانی زیست محیطی به کودکان

8 نوامبر 2015 - 14:00 dsfr.ir/et7xz

آموزش مبانی زیست محیطی به کودکان

نخستین طرح کشوری آموزش مبانی زیست محیطی به مربیان کودکان پیش از دبستان، جهت انتقال به کودکان گروه سنی چهار تا شش سال، از فردا (دوشنبه) در قالب کارگاه آموزشی دانشجویان مقاطع مختلف رشته "رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان" در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اجرا می شود.

به گزارش ایلنا؛ نجم السادات موسوی عضو هیات علمی گروه علوم پایه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که یکی از سه گروه مجری این برنامه کشوری است، گفت: اساتید این دانشگاه با توجه به احساس نیاز جامعه ایران و بین الملل به حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و حفظ و بقای آن برای آیندگان و اثربخشی آموزش های مربوط به این مباحث در میان کودکان، به ویژه کودکان در مهدهای کودک و دوره پیش دبستان که به تازگی در آموزش و پرورش به رسمیت شناخته است و همچنین پتانسیل آموزشی موجود در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، برنامه ای در قالب کارگاه آموزشی برای دانشجویان در مقاطع مختلف این رشته تدوین شد.

وی افزود: از طریق این کارگاه آموزشی که می تواند از سوی سازمان ها و مراکز آموزش مربیان مهدهای کودک و معلمان پیش از دبستان نیز اجرا شود، مربیان و معلمان آموزش های لازم را کسب می کنند و از سوی آنان، این آموزش ها به مربیان دیگر و در نهایت به کودکان مهدهای کودک و مقطع پیش دبستان منتقل می شود.

وی با بیان این که تداوم و استمرار این طرح، قائم به شخص، سازمان یا دانشگاهی نیست بلکه اطلاعات زیست محیطی از طریق دانشجویان و فارغ التحصیلان آموزش دیده، به مربیان دیگر و کودکان پیش از دبستان منتقل می شود، گفت: اجرای این طرح کشوری، بنیادی است چرا که برای کودکان سنین چهار تا شش ساله اجرا می شود تا این کودکان بتوانند "حفاظت از محیط زیست" را به عنوان ارزش تلقی کرده و فرهنگ آن در این نسل نهادینه شود، تا بتوان به آینده جامعه به لحاظ توجه به منابع طبیعی و جایگاه حیاتی آن در توسعه پایدار، امیدوار بود.

شریفیان مدیر گروه آموزشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در این نشست، تصریح کرد: امروزه، بحث محیط زیست، یکی از قلمروهای سیاست های اجتماعی است که بر سلامت، برابری، عدالت و کیفیت زندگی تاثیرگذار است، ضمن آنکه، یکی از گروه های هدف در ایجاد و گسترش رفاه اجتماعی، کودکان هستند که آموزش آنان از دوره ابتدایی و حتی قبل از آن، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: با توجه به اینکه پیامدهای رشد و کنترل رفتار اجتماعی از سنین پائین نهادینه می شود، این برنامه برای آموزش و رشد فکری و نگرش کودکان پیش از دبستان تدوین شده است.

کریم زاده مدیر گروه آموزشی رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان که نیروی متخصص برای آموزش کودکان در مقاطع سنی پیش از دبستان تربیت می کند نیز با اشاره به اینکه سن پیش از دبستان در دوران کودکی، سن طلایی جهت آموزش و نهادینه شدن فرهنگ، رشد هوش اجتماعی و فراجتماعی است، تاکید کرد: در صورت تصویب وزارت بهداشت برای گنجاندن مباحث زیست محیطی در آموزش مربیان پیش از دبستان، این دوره آموزشی به عنوان دو واحد اجباری در عناوین درسی دانشجویان رشته رشد و پرورش کودکان پیش از دبستان محسوب می شود.

وی افزود: آماده کردن کودکان در این سنین برای زندگی شهروندی، احترام به محیط زیست، منابع و احترام به منافع آیندگان باید سرلوحه سیاست های تمامی مراکز پیش از دبستان باشد.

وی تاکید کرد: این برنامه که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای نیروهای متخصص در بخش آموزش کودکان پیش از دبستان اجرا می شود، اگر در مراکز و  واحدهای دیگر آموزشی که دوره های مربیگری جهت مهدهای کودک و دوره پیش دبستان برگزار می کنند، نیز اجرا شود و اعطای گواهینامه مربیگری را موکول به گذراندن این دوره ها از سوی مربیان، قرار بدهند، این برنامه سریع تر گسترش یافته و نسل آینده با این فرهنگ، بزرگ خواهد شد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
11 + 4 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1