17 آوریل 2024 - 00:05

ایرانگردی گردشگران اروپایی با قطارهای ایرانی

12 سپتامبر 2015 - 12:30 dsfr.ir/ba67f

برای اولین بار به دلیل کیفیت بالای قطارهای نور گردشگران اروپایی پس از چند سفر با قطارهای اروپایی به ایران، قطارهای این شرکت ایرانی را جایگزین سفرهای خود کردند.

به گزارش گروه سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان، پس از درخواست گردشگران خارجی و هماهنگی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با شرکت نورالرضا در خصوص استفاده از سالن های نور برای سفر گردشگران خارجی به ایران، مقرر شد دور جدید این سفرها که چندی پیش توسط قطارهای ترکیه صورت می گرفت با قطارهای نور انجام شود.

طبق برنامه تعیین شده این سفرها از روز یکشنبه 22 شهریور ماه سال جاری آغاز و تا روز دوشنبه 31 شهریور ادامه خواهد داشت. علت انتخاب قطارهای نور به جای قطارهای اروپایی، کیفیت بالای این سالن ها و همچنین جایگزینی قطارهای ایرانی به جای قطارهای مذکور بوده است.

شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا که یکی از شرکت های وابسته به گروه حمل و نقلی توسعه ترابر ایرانیان است مالک یکی از لوکس ترین و مجهز ترین قطارهای حال حاضر کشور است که با راه اندازی قطارهای نور از سال 91 پا به عرصه صنعت حمل و نقل ریلی مسافری گذاشته است. این جابجایی و عرضه با کیفیت خدمات به گردشگران اروپایی می تواند گام جدیدی در توسعه گردشگری کشور به شمار آید.

1