دعوت آخوندی از اسپانیایی ها برای حضور در همایش فرصت های سرمایه گذاری

9 سپتامبر 2015 - 18:00 dsfr.ir/tm65u

وزیر راه، وزیر توسعه و وزیر عمران و توسعه حمل و نقل اسپانیا با وزیر راه و شهرسازی ایران دیدار و طرفین درباره توسعه همکاری های دوجانبه در حوزه های «حمل و نقل» و «مسکن و شهرسازی» با یکدیگر مذاکره کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران بعد از دیدار وزیر عمران و توسعه حمل و نقل اسپانیا در نشست مطبوعاتی حاضر شد و با اشاره به حضور کشورهای مختلف در ایران طی ماه های گذشته گفت: در این دیدارها ایران با کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی در زمینه توسعه همکاری ها مذاکره کرد. وی با بیان اینکه اسپانیا در حوزه راه آهن سریع السیر تجربه بسیار خوبی دارد، افزود: این کشور در زمینه سایر زیرساخت های حمل و نقلی از جمله حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی دارای شرکت های بسیار توانمندی است.

آخوندی با اشاره به برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری «حمل و نقل» و «مسکن و شهرسازی» طی روزهای یازدهم و دوازدهم مهرماه در ایران، ضمن دعوت از تمام شرکت های خصوصی و دولتی اسپانیا برای حضور در این همایش ادامه داد: قاعدتا این همایش از دو منظر برای ایران مهم است؛ نخست آنکه تمام پروژه ها در زمینه حمل و نقل و شهرسازی از طریق مناقصات بین المللی اجرا می شود و نکته دوم اینکه سرمایه گذاران خارجی در این همایش روش های تامین مالی خود را برای اجرای پروژه ها معرفی می کنند.

خانم آنا پاستور وزیر عمران و توسعه حمل و نقل اسپانیا نیز در این نشست مطبوعاتی ضمن تشکر از مهمان نوازی وزارت راه و شهرسازی ایران گفت: این ملاقات برای دولت اسپانیا، شرکت های دولتی و خصوصی این کشور بسیار مهم است. وی با بیان اینکه در زمینه توسعه حمل و نقل و به ویژه راه آهن با کشور ایران همکاری خواهیم داشت، گفت: امیدواریم در دوره جدید همکاری ها زمینه برای فعالیت و اجرای پروژه ها توسط شرکت های اسپانیایی فراهم شود.

وزیر عمران و توسعه حمل و نقل اسپانیا گفت: با توجه به اینکه اسپانیا در زمینه قطار سریع السیر و احداث زیرساخت های ریلی توسعه و پیشرفت قابل توجهی داشت و جزو کشورهای پیشرفته در زمینه حمل و نقل سریع السیر ریلی محسوب می شود یکی از زمینه های همکاری با کشور ایران در حوزه راه آهن و قطارهای سریع السیر است.

1