فعالیت موزه های تهران از سر گرفته شد

25 ژوئیه 2020 - 09:00 dsfr.ir/kw1or

فعالیت دوباره موزه های تهران

مدیر اداره کل موزه ها، از آغاز فعالیت دوباره موزه های تهران بعد از یک هفته تعطیلی خبر داد.

محمدرضا کارگر (مدیر اداره کل موزه ها) با اعلام خبر بازگشایی مجدد موزه های تهران بعد از یک هفته تعطیلی، گفت: از روز پنج شنبه (2 مرداد) موزه های تهران که زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی هستند و طی هفته گذشته بنابر اعلام و تصمیم ستاد ملی کرونا استان مبنی بر پذیرش نکردن بازدیدکنندگان تعطیل شده بودند، گشایش یافتند و فعالیت خود را آغاز کردند.

 او یادآور شد: فعالیت موزه ها در سایر استان ها منوط به تصمیم ستاد استانی کروناست. هر استان بنابر شرایط شیوع ویروس کرونا و تصمیمات ستاد کرونا درصدد بازگشایی یا تعطیلی موقف موزه ها برخواهد آمد.

کارگر خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت یا تعطیلی تمام موزه های کشور منوط به تصمیم ستاد ملی کروناست.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایلنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1