تشکل های گردشگری از آیین نامه تشکل های صنفی مستثنی شدند

7 آوریل 2024 - 09:50 dsfr.ir/7k78v

تشکل های گردشگری از آیین نامه تشکل های صنفی مستثنی شدند
تشکل های گردشگری از آیین نامه تشکل های صنفی مستثنی شدند
تشکل های گردشگری از آیین نامه تشکل های صنفی مستثنی شدند

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تاکید کرد: تشکل های حرفه ای گردشگری مشمول آیین نامه قانون تشکل های صنفی تخصصی نمی شوند و از ثبت تشکل موازی با حوزه گردشگری جلوگیری می شود.

به گزارش «دنیای سفر»، اسماعیل برات در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: تشکل های حرفه ای صنعت گردشگری از شمولیت قانون تشکل های صنفی و تخصصی مستثنی هستند. در زمان تصویب این قانون در مجلس، با پیگیری های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تشکل های حرفه ای گردشگری از شمولیت این قانون مستثنی شد و به همین منظور نماینده وزارتخانه در کارگروه نظارت بر ایجاد و فعالیت تشکل های ملی و استانی به عنوان عضو اصلی تعیین شد.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با تاکید بر نقش مؤثر و فعال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فرآیند تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی قانون تشکل های صنفی تخصصی در دولت، گفت: در فرآیند تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی این قانون، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشارکت فعال داشته و به منظور پیشگیری از به وجود آمدن تشکل های موازی در حوزه گردشگری، با پیشنهاد وزارت و تصویب هیأت وزیران، موادی به آئین نامه مربوطه اضافه شد که به موجب آن، از ثبت تشکل موازی با حوزه گردشگری جلوگیری شود و همچنین فرآیندی برای ساماندهی تشکل های قبلی و دخالت نکردن دستگاه های غیرمرتبط در حوزه تشکل های گردشگری پیش بینی شده است.

او با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم که تصویب آن نهایی شده و به زودی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت برای اجرا ابلاغ می شود، در ماده ۸۳ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید ضوابط فعلی را اصلاح کرده و در قالب آیین نامه تشکل های حرفه ای با رویکرد یکسان سازی و انسجام بخشی، تهیه و تدوین برای تصویب ظرف سه ماه به هیأت وزیران ارسال کند؛ لذا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از هم اکنون در حال فراهم کردن مقدمات آن بوده و نظرات و پیشنهادات کارشناسان ادارات کل استانی، انجمن ها و جوامع و تشکل های ملی و استانی، فعالان و صاحب نظران حوزه گردشگری را دریافت کرده تا در کارگروه تدوین آیین نامه اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

برات با تاکید بر اهمیت این موضوع در صنعت گردشگری، گفت: تدوین آیین نامه تشکل های حرفه ای از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار بوده و ما از مشارکت همه فعالان حوزه کسب و کارهای گردشگری استقبال می کنیم.

هیأت وزیران آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی را ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ابلاغ کرد.

1