31 اکتبر 2020 - 01:31

پرونده «میراث ناملموس» در شب های بخارا باز شد

30 ژانویه 2020 - 13:00 dsfr.ir/kh1nd

شب میراث ناملموس در بخارا

نشریه بخارا در ادامه برنامه های فرهنگی خود در حوزه فرهنگ، این بار «میراث فرهنگی ناملموس» را بررسی می کند.

به نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران، میراث ناملموس نماد و هویت اندیشه و باورهای هر جامعه است و میراث ملموس بر آن تکیه دارد.

در این نشست محمدحسن طالبیان - معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی-، جبرییل نوکنده - رییس کل موزه ملی ایران-، حجت الله ایوبی - دبیر کل کمیته ملی یونسکو -، سوتان سوتکوفسکی - سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران -، سیداحمد محیط طباطبایی - رییس کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) -، علی رضا حسن زاده - رییس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری-، رضا سجودی - رییس مرکز میراث ناملموس تهران - و علی دهباشی - سردبیر مجله بخارا - سخن می گویند.

شب «میراث فرهنگی ناملموس» شنبه، دوازدهم بهمن، ساعت ۱۷ در موزه ملی ایران در خیابان امام خمینی (ره)، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، سالن اجتماعات موزه باستان شناسی و هنر دوران اسلامی ایران برگزار می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1