28 سپتامبر 2022 - 17:35

برگزاری دوره های رایگان آموزشی نخ ریسی سنتی در گرمی اردبیل

26 اوت 2019 - 13:00 dsfr.ir/2f79j

آموزشی نخ ریسی سنتی

سرپرست میراث فرهنگی شهرستان گرمی از برگزاری دوره های رایگان آموزشی نخ ریسی سنتی در این شهرستان خبر داد.

علی حسین زاده با اعلام این خبر تصریح کرد: ورنی بافی و گلیم بافی نیز به صورت رایگان در مرکز آموزش صنایع دستی اداره میراث فرهنگی شهرستان گرمی آموزش داده می شود.

همچنین در حاشیه کارگاه های آموزشی، برای راه اندازی کارگاه های تولیدی صنایع دستی مشاوره داده می شود.

به منظور کیفیت بخشی به تولیدات صنایع دستی در سال رونق تولید، برگزاری کارگاه های آموزشی با جدیت دنبال می شود. در ادامه با برگزاری بازارچه ها و یا حضور هنرمندان در نمایشگاه ها، تولیدات معرفی شده و به فروش می رسد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1