24 فوریه 2024 - 22:53

بومگردی فرصتی طلایی برای رونق اقتصاد گردشگری

22 دسامبر 2018 - 18:00 dsfr.ir/x595l

بومگردی فرصتی طلایی برای رونق اقتصاد گردشگری
takhfifan.com
بومگردی

مازندران با دارا بودن ظرفیت های بیشمار در امر بومگردی می تواند در حوزه صنعت گردشگری چرخ های اقتصادی خود را تندتر به حرکت درآورد اما متاسفانه به دلیل نبود استراتژی های مناسب در این زمینه این فرصت مغفول مانده است.

دومین نشست علمی تحلیلی وضعیت بوم گردی مازندران در راستای توسعه گردشگری با حضور سیف الله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مازندران، جمعی از کارشناسان حوزه بوم گردی و گردشگری و همچنین اساتید و دانشجویان در دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران برگزار شد.

محمدحسن زال عضو هیات علمی گروه جهانگردی و گردشگری دانشگاه مازندران در این نشست اظهار کرد: یکی از شاخه های گردشگری بوم گردی است و جامعه بین المللی اکوتوریسم، در سال 2015 بوم گردی را در حفاظت از زیست بوم درست از طبیعت قرار داد.

نیازمندی های زیادی برای گردشگری باید وجود داشته باشد که یکی از آن ها اقامتگاه ها است، در حالی که هتل ها برای گردشگران در نظر گرفته می شود اما در بوم گردی ویژگی های خاص محیطی مانند خانه های قدیمی و سبک زندگی مردم منطقه می تواند تاثیرگذار باشد.

عضو گروه هیئت علمی گروه جهانگردی و گردشگری دانشگاه مازندران تصریح کرد: در ضوابط اقامتگاه های بوم گردی باید کمترین آسیب به محیط طبیعی وجود داشته باشد.

کمترین تاثیر بر محیط هنگام ساخت و ساز و رعایت تناسب و هماهنگی با بافت فیزیکی و فرهنگی منطقه از موارد دیگری است که باید اقامتگاه های بوم گردی درنظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه مازندران دارای بسترهای بوم گردی و دارای اقلیم های مناسبی است که ظرفیت های خوبی رافراهم کرده ،خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین ظرفیت های آن دریا بوده که برای گردشگران بسیار جذاب است.

عضو هیئت علمی گروه جهانگردی و گردشگری دانشگاه مازندران ادامه داد: میراث مازندران امری مغفول مانده است و در حالی که برخی از بناهای استان ثبت جهانی شده اما هیچ استفاده ای از آن ها نمی شود.

مهدی رمضان زاده یکی دیگر از اعضای هیئت علمی گروه جهانگردی دانشگاه مازندران در این نشست اظهار کرد: هسته های اولیه جوامع روستاها بودند که موجب پدید آمدن شهرها شدند و حفظ بافت روستایی امری مهم است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 68 هزار آبادی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: کاهش تنوع درآمدی و ضعف زیرساخت ها از جمله مهم ترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهر هستند.

عضو هیئت علمی گروه جهانگردی و گردشگری دانشگاه مازندران تصریح کرد: اصول حفظ منابع طبیعی، اصول مربوط به سازماندهی جامعه، اصول مربوط به مدیریت و اصول مربوط به آموزش از مجله اصولی است در گردشگری جوامع محلی مدنظر قرار می گیرد.

رمضان زاده با اشاره به اینکه هنوز استراتژی درستی در امر پایش بوم گردی صورت نگرفته است، گفت: فرصت های بوم گردی زیادی در مازندران وجود دارد اما به خاطر مشخص نبودن استراتژی ها از این فرصت ها استفاده نمی شود.

سیاست گذاری نامناسب و کج فهمی برخی از نهادها با توجه به میان بخشی بودن اقامتگاه ها، عدم توجه به عرضه محوری و تقاضا محوری بودن به عنوان نیروی محرک فرآیند توسعه بوم گردی، تاکید بیش از حد بر رشد بوم گردی به جای توسعه بوم گردی (آمارزدگی)، توجه به مدل های تجاری در تصمیم گیری و مغفول ماندن ارزیابی اثرات از جمله مهم ترین چالش های اساسی فراروی بوم گردی است.

نداشتن مدل محلی برای برنامه ریزی رشد و توسعه، عدم توجه کافی به گردشگری صنایع فرهنگی خلاق، ضعف بازاریابی آنلاین و بازاریابی مبتنی بر وب برای بازار هدف خارجی، عدم پیوند بین بوم گردی و تجربه شیوه های معیشت بومی و حضور سرمایه گذار غیربومی و بدون آشنا به فرهنگ بومی منطقه از جمله دیگر چالش های این امر مهم است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1