29 ژانویه 2022 - 01:17

پازل تاریخی تهران در حال شکل گرفتن است

31 اکتبر 2018 - 16:00 dsfr.ir/hb5z9

پازل تاریخی تهران در حال شکل گرفتن است
pinimg.com
تهران قدیم

یک باستان شناس معتقد است: پازل تاریخی و پیشینگی تهران قدیم در حال شکل گرفتن است، با برنامه های جامع شهری می توان آن را تکمیل کرد.

«شب های طهران در هزاره های پیشین» سراغ کاوش ها باستان شناسی رفت و تاریخ این شهر را در سال های گذشته به خصوص در زمان کاوش های باستان شناسی در تپه قیطریه، شهرری و محوطه های تاریخی دیگر یک شنبه ششم آبان در خانه موزه مدرس بررسی کرد.

قدیر افروند، رئیس گروه باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در این نشست با بیان اینکه تهران در زمان شاه طهماسب «شهریت» پیدا کرد، گفت: "کلادیخو" در سال ۸۳۰ میلادی از تهران به عنوان شهر یاد می کند، اما تهران از دوره ی تیموری عملاً به سمت شهرنشینی رفت.

در کمال شگفتی دیده می شود که متخصصان این چراغ را روشن کردند که هر نقطه از کشور اگر کاوش شود، فقط به ریشه های بسیار کهن می رسیم، مثلا در عمق گمانه زنی ها در چهار متری به نقطه سفالی از پیش از تاریخ برخوردیم که در سال ۱۹۹۲ آثاری از دوران پیش از تاریخ در مرکز تهران بوده است.

اگر در همان زمان یعنی دهه ۶۰، سازمان میراث فرهنگی به این محوطه های تاریخی توجه می کرد در ماحصل برنامه پژوهشی خود می توانستیم به این برسیم که تهران نیاز به یک برنامه جامع دارد.

این باستان شناس با اشاره به این که امروز در سه نقطه ی تهران، آثار پیش از تاریخ وجود دارد، ادامه داد: در نقطه ی نخست باید به خیابان مولوی که آثاری از هزاره هفتم به دست آمده، اشاره کرد. بازار صندوق سازان نقطه ی تاریخی دومی است که آثار آن همدوره با خیابان مولوی است و از همان زمان کار بررسی مطالعاتی روی آن آثار به پژوهشکده حفاظت و مرمت سپرده شد، اما هنوز نتایج مطالعات آن اعلام نشده است.

افروند نقطه سوم ازاین پازل را در قیطریه اعلام کرد و افزود: به نظر می رسد پازل تاریخ و پیشینه ی تهران در حال شکل گرفتن است، اگر به این پازل و جایگاه های آن توجه شود، بهتر می توان در حوزه باستان شناسی محوطه های تاریخی تهران توجه کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1