13 ژوئن 2024 - 02:22

تغییرات عظیم پیش روی زمین

1 می 2018 - 12:30 dsfr.ir/cz83o

تغییرات عظیم پیش روی زمین
etemaadonline.ir
کره زمین

محققان بین المللی اخیرا دریافتند همانطور که میلیون ها سال قبل قاره آفریقا از سایر قاره های زمین جدا شد، اکنون این قاره در حال تقسیم شدن به دو بخش کوچکتر است و این نتیجه پویایی زمین است.

سیاره زمین در مقایسه با سایر سیارات سنگی منظومه شمسی، بسیار پویاتر است. آب حالت های مختلف این سیاره را لبریز از حیات و تغییرات کرده است و صفحات سطحی زمین که روی دریایی از گدازه قرار گرفته اند، زیر پاهای ما دائما جابه جا می شوند. این ویژگی ها تغییرات دائمی و عظیمی را در سرنوشت زمین رقم می زنند.

برای مثال محققان اخیرا دریافتند همانطور که میلیون ها سال قبل قاره آفریقا از سایر قاره های زمین جدا شد، اکنون این قاره در حال تقسیم شدن به دو بخش کوچکتر است و این فقط آغاز ماجرا است.

شکاف عظیمی که در جنوب غربی کشور کنیا قرار دارد، هر روز بزرگتر می شود و بالاخره قاره آفریقا را به دو نیم تقسیم می کند. این شکاف سالانه فقط چند سانتیمتر بزرگتر می شود، اما در طول 10 میلیون سال آینده صفحه آفریقایی سومالی به یک جزیره در میان اقیانوس تبدیل خواهد شد و در طول 50 میلیون سال، قاره آفریقا به سمت اروپا جابه جا می شود. 

با توجه به این که بین 300 تا 180 میلیون سال قبل تمام قاره ها به هم متصل بوده و قاره واحد 'پانگه آ' را تشکیل می دادند، این پدیده چندان دور از انتظار نیست. در واقع بر اساس این تحقیقات در طول 250 میلیون سال آینده مجددا تمام قاره ها به یکدیگر متصل می شوند. این جدایی و اتصال مجدد قاره ها پیامدهای جالبی بر تاثیر خورشید و ماه بر اقیانوس ها دارد.

محققان با مدل سازی رایانه ای دریافتند در طول 500 میلیون سال گذشته، امواج اقیانوس ها بسیار آرام بوده اند و فقط در 2 میلیون سال گذشته امواج سهمگین سیاره ما را درنوردیده اند. 

حرکت آب ها نیز در کوتاه مدت اثرات جالبی بر حرکت قاره ها دارد. برای مثال قاره استرالیا با وجود این که به سمت شمال در حرکت است، دائما توسط امواج به میزان چند میلیمتر به جلو و عقب حرکت می کند. این حرکت جزئی فقط در چند سال موجب تقاوت چشمگیر مختصات این قاره با مختصات محاسبه شده توسط سیستم GPS می شود.

از طرفی یخ های زمین دائما در حال ذوب شدن و سرازیری به دریاها هستند و این افزایش حجم آب، شکل پوسته زمین را در کف اقیانوس ها تغییر می دهد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1