25 فوریه 2024 - 04:18

برگزاری سه کارگاه آموزشی با همکاری وزارت محیط زیست ژاپن

1 فوریه 2018 - 13:30 dsfr.ir/hd2z6

حفاظت از محیط زیست

سه کارگاه آموزشی با عنوان تغییر آب و هوا و کاهش انتشار، مدیریت پسماندهای صنعتی و مدیریت جیوه از 14 تا 17 بهمن ماه با همکاری وزارت محیط زیست ژاپن برگزار می شود.

با توجه به اینکه آموزش های محیط زیستی یکی از مفاد مهم یادداشت همکاری محیط زیستی ایران و ژاپن است و نظر به مذاکرات و پیگیری های صورت گرفته در این حوزه، از تاریخ 14 تا 17 بهمن ماه سال جاری سه کارگاه آموزشی برگزار می شود و 60 نفر از کارشناسان مرتبط در این کارگاه ها، به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست آموزش خواهند دید.

سیاست ها، استراتژی ها و تجارب میان مدت و بلند مدت ژاپن در زمینه کاهش انتشار و سیستم محاسبه کربن از جمله مباحثی است که در کارگاه آموزشی یک روزه تغییر آب و هوا ارائه می شود.

همچنین در کارگاه دو روزه مدیریت پسماندهای صنعتی، مباحثی همچون سیاست گذاری، تعیین و تدوین استراتژی در زمینه مدیریت پسماندهای صنعتی، روش های مدیریتی از بعد فنی، مدیریت پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی، مدیریت لجن ها و پساب های صنعتی، همچنین سیستم های مدیریت پایش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نحوه مدیریت جیوه در سطح ملی و بین المللی، مدیریت کاهش انتشار و رهاسازی و نحوه مدیریت کلرالکالی در صنایع پتروشیمی نیز در کارگاه نیم روزه مدیریت جیوه ارائه خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1