25 فوریه 2024 - 04:02

300 میلیون مترمکعب آب از سدها به دریاچه ارومیه رها می شود

13 دسامبر 2017 - 08:30 dsfr.ir/wx6fr

رها سازی آب سدها در دریاچه ارومیه

مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه گفت: اسفند امسال و فروردین سال آینده 300 میلیون مترمکعب آب از سدهای حوضه دریاچه ارومیه به سوی این دریاچه رها سازی انجام می شود.

به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو، «سید مرتضی موسوی» افزود: این میزان رهاسازی از سدهای بوکان و سد مهاباد و بخشی از آب سد حسنلو و سدهای کم حجم دیگر مانند سد زولا، علویان، قلعه چای و ساروق تحقق خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه بجز وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی باید سایر دستگاه های دولتی استانی و محلی و مردم به ویژه کشاورزان نیز در این امر اهتمام داشته باشند، گفت: دریاچه ارومیه بدون مشارکت دستگاه های مرتبط و بدون کاهش مصرف، احیا نخواهد شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه امسال سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به خوبی مدیریت شده اند، گفت: باید در مباحث جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز، جلوگیری از برداشت های غیر مجاز آب های سطحی اهتمام بیشتری داشته باشیم.

پارسال متوسط بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه 208 میلیمتر بود که نسبت به سال قبل از آن 36 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت نیز 24 درصد کاهش داشت و در وضعیت نامناسبی برای احیای دریاچه بود.

وی با یادآوری اینکه مصوبات دولت برای احیای این دریاچه نیز به خوبی اجرایی نشده است، افزود: این کاهش بارش و اجرا نکردن پروژه ها در حد هدف گذاری شده، سبب شد تراز دریاچه ارومیه با کاهش شدیدی مواجه شود.

مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب حوضه آبریز دریای خزر با بیان اینکه حجم آبگیری سدهای این حوضه در زمان کنونی 520 میلیون متر مکعب است. در حالی که پارسال در چنین زمانی 600 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده پشت سدها بود، افزود: اکنون 31 درصد مخازن سدهای منطقه اشباع شده و 69 درصد حجم مخازن خالی است.

وی با بیان اینکه در گذشته این دریاچه تا قبل از دخالت های انسانی خود را با نوسانات بارش و شرایط اقلیمی تطبیق داده و تراز اکولوژیک خود را حفظ می کرد، افزود: افزایش مصرف در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در 20 سال اخیر شرایط دریاچه ارومیه را وخیم تر کرده و از سویی نیز میزان مصرف در منطقه، ناسازگار با شرایط بارش و روان آب، افزایش داشته و از سهم حقابه دریاچه ارومیه استفاده شده است.

احیای دریاچه ارومیه از اولویت های دولت تدبیر و امید به شمار می رود که از سال 92 در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بارش های حوضه دریاچه ارومیه از ابتدای مهرماه تاکنون با حدود 8 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 73 میلیمتر رسیده است که این میزان نسبت به متوسط بلندمدت 6 درصد کاهش دارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1