28 سپتامبر 2023 - 14:23

وضعیت جوی کشور در نوروز

17 مارس 2017 - 17:10 dsfr.ir/l61rd

بارش باران در بندرعباس

رییس سازمان هواشناسی کشور ضمن تشریح شرایط جوی کشور در ایام #نوروز از فعالیت دو سامانه بارشی در این ایام خبر داد.

به گزارش ایسنا، داوود پرهیزکار در آخرین نشست خبری سال 95 آینده نگری شرایط جوی کشور طی دو هفته آینده را ارائه کرد و گفت: در ایام باقیمانده از اسفند تا نیمه اول فروردین شاهد دو سامانه بارشی خواهیم بود که وارد ایران می شوند و سامانه های فعالی خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه سامانه بارشی اول روز (چهارشنبه 25 اسفند) از غرب کشور وارد شده است، اظهار کرد: این سامانه به تدریج در سطح کشور بارش هایی را نمایان خواهد کرد. بیشتر فعالیت های بارشی این سامانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه 29 و 30 اسفند خواهد بود.

رییس سازمان هواشناسی تاکید کرد: پیش بینی می شود بیشینه بارشی روی استان های غربی کشور شامل کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، خوزستان، لرستان، ایلام تا کرمانشاه باشد. احتمال دارد بارش ها در برخی نقاط این استان ها به بیش از 50 میلی متر برسد.

پرهیزکار با اشاره به اینکه این سامانه تا روز دوم فروردین فعال است و سپس از کشور خارج می شود، گفت: از روز سوم فروردین تا روز هشت فروردین 96 شرایطی پایدار در اکثر نقاط کشور پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه سامانه دوم بارشی روز 8 فروردین وارد کشور خواهد شد، افزود: سامانه دوم هم رطوبت خوبی را نشان می دهد و بیشتر نقاط را تحت تاثیر قرار می دهد. این سامانه تا روز 11 فروردین فعال خواهد بود و سپس از شمال شرق کشور خارج خواهد شد. عمده فعالیت سامانه دوم بارشی در روزهای 9 و 10 فروردین خواهد بود.

رییس سازمان هواشناسی اظهار کرد: روزهای 12 و 13 فروردین شرایط برای کل کشور پایدار خواهد بود و هوای آفتابی برای بیشتر نقاط پیش بینی می شود.

1