4 اکتبر 2021 - 20:26

آمادگی شورای جهانی صنایع دستی برای کمک به پیشرفت ایران

19 فوریه 2017 - 09:30 dsfr.ir/9c6ow

آمادگی شورای جهانی صنایع دستی برای کمک به پیشرفت ایران
هنرسرا
صنایع دستی خراسان جنوبی

حضور متقابل #هنرمندان و صنعتگران ایرانی در #نمایشگاه های خارجی در معرفی و فروش بیشتر این آثار تاثیر بسزایی دارد.

"غدا هیجاوی"

رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی، در دیدار با معاون رئیس جمهوری آمادگی شورای جهانی صنایع دستی را برای انجام اقدامات و فعالیت های مورد نیاز در زمینه پیشرفت صنایع دستی ایران اعلام کرد.

غدا هیجاوی با اشاره به کیفیت تولیدات صنایع دستی ایران گفت: «حضور متقابل هنرمندان و صنعتگران ایرانی در نمایشگاه های خارجی در معرفی و فروش بیشتر این آثار تاثیر بسزایی دارد.»

او با اشاره به افتتاح دفتر منطقه ای در تهران، این اقدام را فرصت بسیار خوبی برای ارتباط هنرمندان ایرانی با سازمان های بین المللی و هنرمندان سایر کشورها دانست و تصریح کرد: «با فعالیت مستمر و جدی این دفتر، در آینده نزدیک، شاهد رشد و رونق بیشتر صنایع دستی ایران خواهیم بود.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان نیز در این دیدار گفت: «تقویت و توسعه بخش صنایع دستی با استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی از برنامه های ما در این حوزه است.»

زهرا احمدی پور ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت های منطقه ای و جهانی برای بازاریابی و فروش صنایع دستی ایران افزود: «صنایع دستی ایران، با پرداختن به طرح ها و ایده های نو و حفظ هویت سنتی، به تدریج جایگاه خود را در بازارهای جهانی بازمی یابد.» معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: «تاسیس دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی در تهران فرصت و زمینه مناسبی برای ارتباط و تعامل بیشتر هنرمندان و صنعتگران ایران با تولیدکنندگان صنایع دستی در سایر کشورها است.»

1