17 آوریل 2024 - 00:23

گردشگری در پیچ و خم پساتحریم

20 ژوئیه 2015 - 12:10 dsfr.ir/ao4gg

روزهای اخیری را که سپری کردیم مملو از خبرهای خوش موسوم به هسته ای همراه با بزرگ ترین عید مسلمانان جهان یعنی عید فطر بود و در این فضای نشاط انگیز که شاید سال ها مردم کشورمان در انتظارش بودند تا خبرهای غرورآفرین هسته ای را بشنوند بالاخره با درایت دیپلماسی رقم خورد.

اما آنچه از قبل این پیروزی ها از طریق رییس جمهور بر سر زبان ها افتاد تدابیر پساتحریم بود که در واقع افق پیش روی پس از تحریم را در قالب برنامه ریزی حساب شده و استفاده از فرصت های به دست آمده ترسیم می کند. گرچه در این دوران و هیچ دوران دیگری قرار نیست تا اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته شود و باید همواره به دنبال اقتصاد آزاد غیرمتکی به نفت داشته باشیم اما بی شک برداشته شدن تحریم ها که از شروط اصلی توافق بر سر جریان هسته ای بود می تواند رونق و رشد اقتصادی کشور را تسریع کند.

گردشگری به عنوان یکی از پردرآمدترین منابع پولی دنیا همواره جایگاه خاص خود را دارد و می تواند جایگاه ویژه تری را از قبل این توافقات به دست بیاورد مشروط بر اینکه فرصت سوزی نشود و از موقعیت به دست آمده نهایت استفاده انجام شود چراکه یکی از صنایع دنیا که به شدت تحت تاپیر فضای سیاسی کشورها و دیپلماسی آنها قرار دارد حوزه گردشگری است که متاسفانه هنوز نتوانسته برخی از مسولان را متقاعد کند.

فرصت پیش رو در کنار حمایت های رییس جمهور از گردشگری که در واقع در تمامی سفرهای استانی هم بر آن تاکید داشته می تواند فضای رونق، اشتغال و کسب درآمد و ارزآوری را بهبود ببخشد و از این رهگذر نیز مردم کشورمان را بی نصیب نگذارد. بازاریابی علمی و مبتنی بر تجربه در کنار مدیرانی کارآزموده و با انگیزه بدون تردید نخستین گام برای رسیدن به این هدف بزرگ است.

گرچه در گذشته شاهد برپایی و یا شرکت در نمایشگاه های بزرگ و کوچک دنیا در حوزه گردشگری بوده ایم؛ اما اکنون با فضای موجود دیپلماسی، زمان بهره برداری موثر از این موقعیت هاست که بعضا در قالب نمایشگاه و اجلاس و غیره نمود پیدا کرده است. ما باید به سهمی که خودمان از درآمدهای گردشگری در دنیا تعریف کرده ایم دست پیدا کنیم و هر چه سریعتر خودمان را به قافله ای که از آن عقب مانده ایم برسانیم وگرنه باید پاسخگوی نسل های بعدی در خصوص فرصت سوزی باشیم که همواره منتقد آن بوده ایم.

تشویق و ترغیب دفاتر مسافرتی در وارد کردن تورهای خارجی به کشور، معافیت های ویژه از جمله بیمه و آفرهای خاص اقامتی و تفریحی و ... می تواند آمار گردشگران رو به افزایش کشورمان را دچار شوک کند و سهم ما را از این نوع درآمد که تبعات سیاسی و اجتماعی خاص و ویژه خود را هم به همراه دارد چندین برابر نماید. کمک به توسعه گردشگری می تواند عقب ماندگی ناشی از تحریم های تحمیلی بر کشور را کاهش دهد و با برنامه ریزی صحیح و البته کمک تمام دستگاه های مرتبط که البته به واسطه ماهیت کاری آن کم هم نیستند را تا حد زیادی جبران کرد.

نقش موفقیت های اخیر در مذاکرات 5+1 در هیچ گزینه ای به اندازه گردشگری زودبازده و فوری نخواهد بود و این همان موقعیت استثنایی است که اکنون زمان بهره برداریش فرارسیده است. اکنون زمان آن رسیده تا طرح های بزرگ گرشگری بیش از بیش خودنمایی کند و بخش خصوصی با طیب خاطر بیشتر به وسط میدان بیاید و از این صنعت زودبازده و البته با حاشیه سود بالا بهره برداری نماید. طرح های کارآفرین و مولد در این عرصه می تواند گوی سبقت را از بقیه صنایع سودآور برباید و توسعه اقتصاد پایدار را رقم بزند.

اکنون زمان تحول و نگاه تازه تر با بینش جدیدتر و با انگیزه تر در حوزه گردشگری است تا چه در دولت و سازمان متولی آن و چه در بخش خصوصی رخ دهد تا در کنار رشد و توسعه گردشگری نه تنها گردشگری بلکه صنایع دستی کشورمان هم دچار تحول و دگرگونی شود. صنایع دستی که در اکثر موارد منحصر به فرد است و نیاز به شناساندن و عرضه دارد و در کنار رونق گردشگری می توان این صنعت را هم جانی تازه بخشید و اقتصاد مولد را پویاتر از گذشته در این عرصه کرد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز این روزها به شدت بر این مهم تاکید دارد و معتقد است هیچ صنعتی به اندازه گردشگری در توافق هسته ای ذینفع نخواهد بود و به تاثیر ژرف این جریان واقف و معتقد است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1