10 ژوئن 2024 - 04:48

ثبت جهانی آثار تاریخی درگرو طرح های راهبردی است

1 دسامبر 2016 - 13:00 dsfr.ir/i42sh

ثبت جهانی آثار تاریخی درگرو طرح های راهبردی است
eslahatnews.com
زهرا احمدی پور

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: پرونده های آثار تاریخی برای ثبت جهانی نیازمند تدوین و ارایه طرح های راهبردی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و میراث فرهنگی زهرا احمدی پور روز پنجشنبه در دیدار با استاندار همدان افزود: معطوف شدن نگاه فرهنگی و آماده شدن ساز و کار برای حفظ داشته های تاریخی و میراث فرهنگی از الزامات هر منطقه است.
با حفظ میراث تاریخی باید بتوانیم میراث گذشتگان را به عنوان یک امانت به نسل های آینده ارایه دهیم. وی با بیان اینکه از سال 1309 اهمیت صیانت از میراث فرهنگی مورد توجه و حفاظت از عرصه و حریم های آثار تاریخی در دستور کار بوده است افزود: برای حفظ عرصه و حریم آثار تاریخی لازم است برنامه راهبردی ارایه شود تا به این واسطه ارگانهای مرتبط برای حفظ منظر فرهنگی استانی که سبقه پایتختی و تمدنی را دارد همواره پای کار باشند.

معاون رئیس جمهوری در این دیدار به جایگاه شاخص و تاریخی استان همدان در کشور اشاره کرد و گفت: برای توسعه شهری پیوست های لازم جهت حفظ منظر فرهنگی باید کاربردی مد نظر قرار گیرد. او همچنین به نقش نظارتی میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: توسعه شهری از سوی دستگاه ها و ارگان ها باید بر اساس کار مشارکتی متوازن با پیوست های ارایه شده میراث فرهنگی در جهت حفط عرصه و حریم آثار تاریخی صورت گیرد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نماینده معین دولت برای شرکت در قرارگاه اقتصاد مقاومتی همدان و بررسی ظرفیت ها و نیازسنجی بخش گردشگری و میراث فرهنگی به این استان سفر کرده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1