10 ژوئن 2024 - 05:26
رئیس جامعه هتلداران کشور:

آزادسازی نرخ هتل ها باعث افزایش قیمت نمی شود

5 اکتبر 2016 - 17:00 dsfr.ir/xq5am

آزادسازی نرخ هتل ها باعث افزایش قیمت نمی شود
wikimedia.org
نمایی از پذیرش یک هتل

آزادسازی نرخ هتل های کشور موجب ارتقای کیفیت خدمات و کم شدن دخالت دولت در فرایند تعیین نرخ می شود نه افزایش قیمت.

"رئیس جامعه هتلداران"

جمشید حمزه زاده درباره آزادسازی نرخ هتل ها که آن را رئیس سازمان میراث فرهنگی روز یازدهم مهرماه در همایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری اعلام کرد به خبرنگار مهر گفت: ما دعا می کنیم که جدیت در صحبت های رئیس سازمان میراث فرهنگی باشد. البته در این باره صحبتی با ما نشده است اتفاقا نظرم بر این است که باید این موضوع را پیگیری کرد. چون آزادسازی نرخ هتل به توسعه گردشگری کمک می کند.

وی درباره اینکه تجربه آزادسازی نرخ در ایران نشان می دهد که همیشه این سیاست تنها به افزایش نرخ منجر شده و نه به ارتقای کیفیت گفت: افزایش نرخ وجود نخواهد داشت. در بسیاری از کشورها آزادسازی انجام می شود. چرا که این کار موجب توزیع سفر در مواقع پیک خواهد شد و رقابت بین هتل ها به وجود می آید و کیفیت خدمات نیز ارتقا می یابد. در آن صورت مسافر نیز راضی تر از هتل بر می گردد.

حمزه زاده درباره پیشینه صحبت های انجام شده با هتلداران تصریح کرد: یک بار آقای سلطانی فر در جلسه ای این موضوع را مطرح کرد و معتقد بود که باید چنین کاری انجام شود اما اینکه چقدر سازمان میراث فرهنگی روی این موضوع مصمم است جای بحث دارد. من فکر می کنم آزادسازی نرخ هتل ها زمان زیادی ببرد ما علاقه مند به اجرایی شدن این کار هستیم.

وی افزود: این طور نیست که با آزادسازی نرخ، با افزایش قیمت مواجه شویم و هر کسی هر نرخی که خواست تعیین کند بازار عرضه و تقاضا همیشه تعیین کننده است. بخش خصوصی قیمت پیشنهادی خود را می دهد و تشکل مربوطه نیز آن را تعیین می کند این آزادسازی حتما با نظارت تشکل ها باید انجام شود. بهتر است که در مراحل اولیه آن را فازبندی کنیم. آزادسازی نرخ موجب می شود که فرآیند دخالت دولت در تعیین نرخ ها کم شود.

1