کشف گورهای 7 هزار ساله در تل چگاسفلی خوزستان

6 ژوئیه 2015 - 12:30 dsfr.ir/k67j2

عملیات تعیین عرصه و پیشنهاد محوطه باستان شناسی تل چگاسفلی یکی از وسیع ترین محوطه های تاریخی خوزستان که در نیم قرن اخیر همواره مورد تعرض قرار گرفته به کشف گورهای 7 هزار ساله منجر شد.

عباس مقدم سرپرست هیات باستان شناسی تل چگاسفلی امروز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: با توجه به روند بسیار سریع تخریب محوطه تل چگاسفلی، برنامه تعیین عرصه محوطه تعریف و با حمایت معاونت میراث فرهنگی استان خوزستان به مرحله اجرا در آمد. این برنامه در دو مرحله مطالعات پیش میدانی و میدانی صورت پذیرفته است. در بخش مطالعات پیش میدانی علاوه بر گزارش های منتشر شده توسط دیتمن، تمامی نقشه ها، تصاویر هوایی و ماهواره ای تهیه و به دقت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

او با اشاره به شروع مطالعات میدانی تعیین عرصه از اردیبهشت ماه سالجاری گفت: در بخش مطالعات میدانی برنامه، هیات باستان شناسی ابتدا شروع به مستندسازی وضع موجود محوطه پرداخت و تمامی تغییرات طبیعی و انسانی ایجاد شده در عرصه و پیرامون محوطه را به دقت ثبت کرد. هیات باستان شناسی بر مبنای ضوابط موفق شد در پیرامون محوطه گمانه هایی برای درک بهتری از گسترده محوطه باستانی تل چگا بدست آورد.

مقدم با اشاره به شناسایی گورستان های باستانی افزود: این گورستان ها که برخی از آنها بر مبنای تغییرات سطحی نمایان شده بودند شواهدی را ارائه کردند که تاریخی برابر با اواخر هزاره 5 پیش از میلاد را نشان می دهد. بنابراین با استفاده از علوم میان رشته ای، بخش هایی از این گورستان توسط متخصصین و ابزارهای روزآمد بررسی ژئومغناطیس شد.

مقدم در پایان گفت: برنامه میدانی تعیین عرصه محوطه تل چگاسفلی که مجوز آن توسط رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده بود پایان یافته و هیات باستان شناسی سرگرم تهیه و تدوین گزارشی مفصل از فعالیت های انجام شده است.

گفتنی است محوطه باستانی تل چگاسفلی در دشت زیدون (زهره) و در حاشیه جنوبی رودخانه زهره یکی از وسیع ترین محوطه های پیش از تاریخی در جنوب غربی ایران است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1