چرا فروشگاه های صنایع دستی تهران، نشان «اعتماد» نمی خواهند؟

15 ژوئن 2016 - 10:00 dsfr.ir/li7c5

چرا فروشگاه های صنایع دستی تهران، نشان «اعتماد» نمی خواهند؟
میثم رودکی - دنیای سفر
غرفه صنایع دستی استان بوشهر در نمایشگاه صنایع دستی تهران

با دریافت نشان «اعتماد» درباره قیمت ها شفاف سازی صورت می گیرد.

معاون صنایع دستی استان تهران به نقل از رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی و آثار عتیقه گفته است: «برخی صاحبان فروشگاه های صنایع دستی در خیابان نجات الهی به دلیل آنکه با دریافت نشان «اعتماد» درباره قیمت ها شفاف سازی صورت می گیرد و دیگر نمی توانند 400 درصد سود روی محصولات شان بکشند، از پذیرفتن آن شانه خالی می کنند.»

شهرام مریخی درباره برنامه ای که معاونت صنایع دستی استان تهران برای خیابان شهید استاد نجات الهی (ویلا) دارد، به «ایسنا» اظهار کرده است: «می خواهیم نشان اعتماد به فروشگاه های صنایع دستی این خیابان اعطا کنیم تا به این وسیله نظارت لازم را روی فروشگاه های صنایع دستی خیابان استاد نجات الهی داشته باشیم. به این ترتیب می توانیم تورهای گردشگری را برای خرید به سمت فروشگاه هایی که این نشان را دارند سوق دهیم و مطمئن باشیم فروشگاه هایی که دارای این نشان هستند، صنایع دستی ایرانی با قیمت های معقول به گردشگران می فروشند.»

1