3 سپتامبر 2021 - 06:43

سیاست احیای بافت تاریخی؛ جذب یا دفع سرمایه‌گذار؟

16 مارس 2015 - 07:15

در حالی‌که سیاست صندوق احیای بناهای تاریخی، مهیا ساختن زمینه ورود بخش خصوصی با انگیزه‌های مالی مکفی در بحث حفظ و احیای بناهای تاریخی است، اما به نظر می‌رسد در عمل چنین عزمی وجود ندارد.

حمیدرضا جهان‌بکام، یک سرمایه‌گذار در بافت تاریخی شیراز در اعتراض به مشکلاتی که اداره کل میراث فرهنگی این استان برای مرمت و کاربری بناهای تاریخی شیراز به وجود آورده می‌گوید: به سرمایه‌گذاران دیگر توصیه می‌کنم که در این زمینه تامل و احتیاط کنند.

وی در ادامه توضیح داد: متاسفانه مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس برای ادامه مرمت بناهای تاریخی که تملک کرده‌ام، پا پس کشیده و اقداماتی که تا چند روز پیش آنها را علمی و فنی می‌دانست و حتی مجوز تعمیرات برایش صادر کرده‌اند را به دلیل شکایت یک فرد به دستگاه قضایی شیراز مبنی بر اینکه مرمت‌ها و اقدامات انجام‌شده خلاف ضوابط و مقررات حفاظتی است و باعث تخریب و تزلزل بنای ثبتی «حسین پاک‌یاری» و بنای همجوار آن «اوجی» که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده می‌شود، غیرقانونی می‌داند. شکایتی که خود آقایان و مسوولان میراث فرهنگی استان هم می‌دانند، یک ایراد اشتباه است، اما به دلیل رابطه‌ای که فرد شکایت‌کننده دارد، آنها نمی‌توانند از من حمایت کنند و حتی به حمایت از طرف مقابل ایستاده‌اند.

وی با اشاره به وجود 400 خانه ثبت‌شده در فهرست آثار ملی در استان فارس اظهار کرد: به نظر می‌رسد به دلیل تنگ‌نظری‌هایی که وجود دارد و بر مبنای آنها حتی میراث فرهنگی هم دست و پای سرمایه‌گذاران را می‌بندد، هیچ کس جرات وارد شدن به بحث تملک و مرمت بناهای تاریخی به عنوان یکی از شعارهایی که میراث فرهنگی همیشه آن را مطرح می‌کرد، ندارد.

اردیبهشت امسال، مصیب امیری، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس از ایجاد سیاست‌های تشویقی استان برای سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای اقامتی در بافت تاریخی شیراز خبر داده بود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1