6 دسامبر 2023 - 23:57

ساماندهی خانه مسافرها با جدیت دنبال می شود

11 می 2016 - 13:30 dsfr.ir/cn0f2

ساماندهی خانه مسافرها با جدیت دنبال می شود
بهراه
خانه مسافری در شهر رشت

مسئول امور شهرستان های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به نظارت مستمر در امر ساماندهی خانه مسافرها، از جدیت بخشی به این اقدام خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان؛ نشست ساماندهی خانه مسافرها با حضور مسئول امور شهرستان های این اداره کل، نماینده ای از پلیس اماکن و برخی از صاحبان خانه مسافرهای شهرستان شفت برگزار شد.

در این نشست حسین میرزایی، اماکن اقامتی را عنصری موثر در جذب گردشگر خواند و اظهار داشت: با توجه به جایگاه گیلان در جذب گردشگر باید نسبت به نظارت از اماکن اقامتی با جدیت بیشتری برخورد نمود.

وی بر لزوم ثبت آمار گردشگران و مراجعین به اماکن اقامتی در سامانه ثبت آمار تاکید کرد و اذعان کرد: شرکت های مجری باید نسبت به معرفی اماکن متخلفین به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان اقدام کنند تا پس از بررسی موضوع از سوی بازرسان این اداره کل نسبت به تذکر و برخورد با واحد خاطی اقدام شود.

میرزایی خواستار نگاهی بلندمدت و اثربخش به عنصر سفر و افزایش گردشگران شد و افزود: رونق اقتصادی در گرو توسعه صنعت گردشگری و ارکان آن است.

1