تغییرات اقلیمی در رسیدن به فهرست خطرات رهبران کسب و کار کنفرانس داووس شکست خورد

20 ژانویه 2016 - 09:50 dsfr.ir/lr6tk

تغییرات اقلیمی در رسیدن به فهرست خطرات رهبران کسب و کار کنفرانس داووس شکست خورد
theguardian.com
تغییرات اقلیمی تهدیدی برای کسب و کار

با وجود نگرانی درباره تاثیرات گسترده آب و هوا این پدیده نتوانسته است خود را به فهرست تهدیدهای کسب و کار نزدیک کند، این فهرست بر اساس نظرسنجی از 1400 مدیر کسب و کار از سراسر جهان تعیین شده بود.

بلاتکلیفی جغرافیای سیاسی، مقررات دست و پاگیر و حملات سایبری در میان مهم ترین خطرات کسب و کاری بودند که مدیران داووس آنها را در یک نظرسنجی مطرح کردند.

به گزارش دنیای سفر و به نقل از گاردین به نظر می رسد نشست سازمان ملل درباره تغییرات اقلیم در پاریس تاثیر چندانی بر تصمیم گیری و نگرانی رهبران کسب و کار جهانی نداشته است.

با وجود نگرانی درباره تاثیرات گسترده آب و هوا نظیر سیل اخیر در انگلستان، این پدیده نتوانسته است خود را به فهرست تهدیدهای کسب و کار نزدیک کند، این فهرست بر اساس نظرسنجی از 1400 مدیر کسب و کار از سراسر جهان تعیین شده بود.

در عوض مقررات دست و پاگیر از سوی 79 درصد به عنوان مهم ترین عامل تهدید شناخته شد و 74 درصد نیز بلاتکیفی های جغرافیایی سیاسی را دومین عامل تهدید برشمردند، حملات سایبری نیز با 61 درصد در نظرسنجی در رتبه سوم قرار گرفت. این در حالی است که تغییرات آب و هوایی و آسیب های محیط زیستی به عنوان تهدیدی برای رشد کسب و کار  تنها از سوی 50 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی مدنظر قرار گرفت.

یافته های حاصل شده از این تحقیق، مشابه بررسی جداگانه ای است که مجمع جهانی اقتصاد از 13 هزار رهبر کسب و کار  انجام داد. این یافته ها نشان دهنده فقدان نسبی نگرانی از تغییرات آب و هوایی و خطرات محیط زیستی در میان صاحبان و رهبران کسب و کار در سراسر جهان است.

اما اگر مقایسه ای میان دغدغه های رهبران کسب و کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام دهیم می توان به این نتیجه رسید که گروه اول بحران مالی و حملات سایبری را به عنوان بزرگ ترین مساله خود می دانند در حالی که کشورهای در حال توسعه نگرانی عمده از بیکاری و شوکت های قیمت انرژی در کشورهای خود دارند.

در مقابل نظرهای صاحبان کسب و کار  در یک بررسی و نظرسنجی که توسط مجمع جهانی اقتصاد از اقتصاددانان، دانشگاهیان و جامعه مدنی صورت گرفت، تغییرات آب و هوایی به عنوان بزرگ ترین تهدید بالقوه در اقتصاد جهانی در سال 2016 ذکر شده است. به گفته این گروه شکست در برابر کاهش تغییرات آب و هوایی و سازگاری می تواند تاثیر بیشتری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، بحران آب، مهاجرت های انبوه و شوک های قیمت انرژی داشته باشد.

با این حال یکی از سخنگویان داووس در گفت و گو با گاردین عنوان کرد نمره کم در یک سئوال نمی تواند تفکر کلی و عملی صاحبان کسب و کار را درباره یک مساله مشخص کند. او همچنین به این نکته اشاره کرده است که نتایج بررسی های این سال نشان دهنده سطح بالاتری از نگرانی درباره تغییرات آب و هوایی در میان مدیران کسب و کار کشورهاست. به گونه ای که پس از کنفرانس پاریس ما شاهدیم 50 درصد از این مدیران، تغییرات اقیمی را جزو تهدیدات عمده برشمرده اند در حالی که در کنفرانس 2009 کپنهاک این عدد تنها 37 درصد بود.

1