8 اکتبر 2021 - 11:13
براساس رای دیوان عدالت اداری

اخذ عوارض برای نصب تابلو هتل قانونی نیست

6 دسامبر 2015 - 16:10 dsfr.ir/6y1yo

اخذ عوارض برای نصب تابلو هتل قانونی نیست
histogram.ir
اخذ عوارض برای نصب تابلو هتل قانونی نیست

برخی هتلداران نسبت به اخذ عوارض از سوی شهرداری ها بابت تابلوهای معرفی هتل معترض هستند؛ در این میان دیوان عدالت اداری در یکی از شهرستان ها، رایی به نفع هتلداران صادر کرد که می توان آن را در تمام استان ها بسط داد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ چندی است شهرداری برخی از شهرها به موجب لایحه اخذ عوارض، تحت عنوان آیین نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر، از هتل داران به واسطه نصب تابلو، عوارض های میلیونی طلب می کنند.

این امر طی سال های گذشته از سوی هتلداران شهرهایی مانند گرگان و مشهد مطرح و در نهایت امر برای بررسی به دیوان عدالت اداری سپرده شد که سرانجام رای شماره 241 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر و اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای سیار و ثابت در کلیه نقاط شهر توسط شهرداری در سال 90، صادر شده است.

با توجه به اینکه در دو شهر مشهد و گرگان، رای های مشابه توسط دیوان عدالت اداری صادر و طبق آن قانون، اخذ بها بابت نصب تابلوی هتل ها ابطال شده است، می توان امیدوار بود که جلوی بروز مشکلات مشابه در سایر شهرها گرفته شود.

1