23 ژوئن 2024 - 00:14

هنرمندان شرکت های حامی نشست تغییر اقلیم را به چالش کشیدند

1 دسامبر 2015 - 11:00 dsfr.ir/gb3hg

آثار اعتراضی هنرمندان به حامیان نشست تغییر اقلیم در پاریس

بیش از 600 اثر هنری نصب شده در پاریس حامیان مالی نشست سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم  را مورد نقد قرار دادند.

بیش از 600 اثر هنری نصب شده در پاریس، حامیان مالی نشست سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم را مورد نقد قرار دادند.

کمپینی که به همین منظور شکل گرفته هدف خود را برجسته کردن رابطه بین تبلیغات، مصرف گرایی، وابستگی به سوخت های فسیلی و تغییرات آب و هوایی عنوان می کند و به مثابه یک اعتراض خواستار اقدام عملی برای متوقف کردن تغییرات اقلیمی است.

این کمپین معتقد است که شرکت های حامی که در این آثار مورد نقد قرار گرفته اند در واقع بخشی از مشکل برای رفع معضل تغییر اقلیم هستند.

bbc.com

به گزارش دنیای سفر؛ پاریس از 30 دسامبر به مدت دو هفته میزبان یکی از مهم ترین گردهمایی های سازمان ملل است. دیلپلمات ها از بیش از 190 کشور جهان در حومه این شهر جمع می شوند تا در مورد یک توافق بین المللی جدید در مورد تغییر اقلیم گفتگو کنند.

1