6 دسامبر 2023 - 03:45

کسب رتبه برتر بخش غرفه در دهمین جشنواره ملی آش ایرانی توسط خراسان رضوی

14 سپتامبر 2015 - 12:10 dsfr.ir/wg934

دهمین جشنواره آش ایرانی در حالی در زنجان برگزار شد که نماینده استان خراسان رضوی در این جشنواره موفق به کسب رتبه برتر در بخش غرفه برتر ارائه آش شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، خانم عصمت محمدزاده که به نمایندگی از استان خراسان رضوی در دهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان شرکت کرده است در بخش غرفه برتر ارائه آش به عنوان نفر برتر انتخاب و معرفی شد.

گفتنی است خانم محمدزاده موسس و بنیانگذار آشکده یاران گناباد است و تا کنون چندین دوره در جشنواره آش زنجان و دیگر جشنواره ها شرکت و در چند جشنواره موفق به کسب رتبه های برتر شده است.

وی در جشنواره های مختلف به ارائه انواع آش ایرانی خصوصا آش و غذاهای سنتی خراسان رضوی مانند آش رشته، شله مشهدی، آش جوش پره، آش ماش و ... می پردازد که عرضه این غذاهای سنتی مورد توجه و استقبال بازدید کنندگان از نمایشگاه های مختلف قرار می گیرد.

1