2 مارس 2024 - 06:35

دست درازی دوباره به باغستان قزوین

13 آوریل 2022 - 10:00 dsfr.ir/v48dr

دست درازی دوباره به باغستان قزوین
دنیای سفر
باغستان سنتی قزوین

باغستان سنتی قزوین بار دیگر مورد تعرض قرار گرفت؛ مجوز تغییر کاربری چند هکتار از این باغستان برای ساخت مجتمع تجاری اداری ۱۲ طبقه صادر شده و اکنون گودبرداری آن آغاز شده است.

به گزارش «دنیای سفر» سعید زارع پور، کنش گر میراث فرهنگی قزوین در این باره به ایسنا می گوید: در حال حاضر در محدوده باغستان، بلوار آیت الله خامنه ای خاک برداری عظیمی انجام شده است که برای این اقدام مجوز تغییر کاربری باغستان در این محدوده را گرفته اند. همچنین سازه های بتنی در این محدوده مشاهده می شود که نشان می دهد قرار است سازه ای در این باغات ساخته شود. 

طبق مستندات دیگری که در اختیار ایسنا قرار گرفته و محفوظ است، مجوز ساخت یک مجتمع تجاری اداری ۱۲ طبقه در باغات بلوار آیت الله خامنه ای و در فضایی به مساحت ۱۷۶۶۰ مترمربع از سوی شهرداری صادر شده است. این پروژه همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ را در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ با موضوع تغییر کاربری طرح به تجاری اداری گرفته است که به امضاء تمام اعضای این کمیسیون رسیده و مهم تر این که با وجود ثبت این باغستان در فهرست آثار ملی، اما مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان قزوین از جمله موافقان صدور مجوز تغییر کاربری و ساخت مجتمع تجاری اداری در این باغستان قدیمی بوده و امضای او پای تخریب این بخش از باغستان ثبت شده است.

باغستان سنتی قزوین چندین سال است که به بهانه های مختلف هکتار به هکتار از بین برده می شود، به ویژه با ارائه طرح ها و پروژه های توسعه شهری که به جای درخت در باغات آن، بلوار، پل، سد لاستیکی، کارخانه و کارگاه های تجاری- اداری سبز می شود.

تا کنون مسؤولان اداره میراث فرهنگی استان قزوین واکنشی به تخریب های رخ داده نداشته اند، معمولا یا سکوت پیشه کرده اند و یا پیگیری های نتیجه بخشی نداشته اند. این بار هم که خودشان پای حکم تخریب بخشی زیادی از باغستان مُهر تایید کوبیده اند.

این درحالی است که سال ۹۴ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در راستای حفظ باغستان مصوبه ای صادر کرده و هرگونه تغییر در ۲۵۰۰ هکتار باغستان سنتی را ممنوع کرده است، اما در عمل به جای حفظ باغستان در راستای تخریب آن اقداماتی شکل می گیرد.

1