29 ژانویه 2022 - 01:03

احیای بیزون اروپای شرقی در دستور کار بلغارستان

13 ژانویه 2022 - 09:00 dsfr.ir/nd57c

احیای بیزون اروپای شرقی در دستور کار بلغارستان
rewilding-rhodopes.com
European bison

صنعت #گردشگری بسیار مهم است. بازگشت بیزون های اروپای شرقی شوق و ذوق زیادی ایجاد کرده و در نتیجه، #شکار غیرقانونی که دلیل عمدهٔ انقراض شان بوده بسیار کم شده است.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از «یورونیوز» کوه های رودوپ با چشم اندازهای وسیع و دامنه های بدیع شان یک گردشگاه بی مانند اند که تنوع حیات وحش مشهوری دارند، و سافاری یکی از بهترین شیوه های تماشای این حیات وحش است.

شماری از کارشناسان حیات وحش بلغارستان به یاری سازمان های غیر انتفاعی کوشش دارند تا حیات وحش کوهستان رودوپ را احیا کنند. یکی از این افراد استفان آوراموف، کارشناس تنوع گونه های زیستی است که تیمش بیش از ده سال در این منطقه کار کرده اند و توانسته اند شماری از گونه های جانوری را دوباره به طبیعت بازگردانند.

استفان آوراموف می گوید: «نسل بعضی از این جانوران نظیر بیزون اروپای شرقی حدود هزار سال پیش در این منطقه منقرض شده و نسل برخی دیگر نظیر گوزن سرخ حدود صد سال پیش. بازگرداندن این جانوران مهم است چون طبیعت را پایاتر می کند.»

برای یافتن بیزون ها و اسب های وحشی باید تا دل کوهستان رفت. بیزون ها در سال ۲۰۱۳ از نو به این منطقه آورده شدند و اکنون چهار رأس دیگر به گله آن ها افزوده شده است. هدف احیاکنندگان طبیعت آن است که تعداد این گله بیزون به سی رأس برسد. همچنین حدود یکصد رأس از اسب های وحشی هم در شرق رودون آزادانه می چرند.

آوراموف در انتها دربارهٔ اهمیت گردشگری ویژهٔ طبیعت می گوید: «گردشگری بسیار مهم است. بازگشت این جانوران شوق و ذوق زیادی ایجاد کرده و در نتیجه، شکار غیرقانونی که دلیل عمدهٔ انقراض شان بوده بسیار کم شده است.»

1