30 سپتامبر 2022 - 10:08

ادامه کاوش ها برای کشف شهر گمشده اوجان

17 اوت 2021 - 12:00 dsfr.ir/zb2rw

ادامه کاوش ها برای کشف شهر گمشده اوجان
sanajou.ir
شهر تاریخی اوجان از آثار تاریخی دوره سلجوقیان و ایلخانان

با آغاز فصل چهارم کاوش باستان شناسی در قلعه و ارگ حکومتی شهر تاریخی #اوجان، جست‌وجوها برای کشف جزئیاتی بیشتر از شهر گمشدۀ سلجوقی ـ ایلخانی ادامه دارد.

به گزارش دنیای سفر به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ سرپرست هیأت باستان شناسی مستقر در این منطقه گفت: در این فصل از کاوش طبق برنامه شش ترانشه به اندازه 10 در 10 انتخاب شده که تا پایان فصل باید به صورت کامل کاوش شود تا بتوان فضای کلی قلعه و ارگ حکومتی را شناسایی کرد. به دلیل پیشبرد سریع تر کار، کاوش در دو قسمت ضلع غربی (ادامه فصل 2) و ضلع جنوبی (ادامه فصل 3) در حال انجام است.

رحیم ولایتی با اشاره به اینکه هیأت باستان شناسی شهر تاریخی اوجان در سال 1395 با حفر گمانه های متعدد در محدوده حریم و عرصه شهر را معین کرد، مهم ترین اثر معماری شهر تاریخی اوجان را قلعه و ارگ حکومتی دانست که در شمال شهر و در داخل حصار قرار دارد.

وی علت انتخاب این بنا را برای کاوش در چهار فصل گذشته، کشف پایه های سالم قلعه، ویژگی های خاص این اثر و معماری بی نظیر آن دانست که برای بازدید و مطالعه پژوهشگران، گردشگران و بازدیدکنندگان مناسب است.

این باستان شناس ادامه داد: بقایای این شهر باستانی در قسمت شمالی اوجان از جنوب و شرق شهرک صنعتی شماره یک تا غرب روستای اشرف آباد در ناحیه موسوم به «دالی دره سی» امتداد یافته که مطالعات میدانی در محدوده شهر اوجان به صورت بررسی های پیمایشی دقیق، عملیات گمانه زنی و کاوش، به کشف و شناسایی آثار مختلف از این دوره منجر شد.

او بیان کرد: وجود سفال های مختلف دوره اسلامی از قرن ششم هجری تا 14 هجری، مسکوکات مفرغی متعلق به دوره ایلخانان، فضاها و ساختارهای معماری، ابعاد مختلفی از سکونت و تداوم استقرار را در این شهر به نمایش می گذارد.

سرپرست هیأت باستان شناسی قلعه و ارگ اوجان با اشاره به کاوش های صورت گرفته در فصل های گذشته اظهار کرد: در فصل اول کاوش پنج ترانشه 10 در 10 در قست شمالی قلعه انتخاب شد و پس از کاوش برج مدور شمال شرقی و همچنین دیوارهای شمالی بنا پدیدار شد که از داده های مهم این فصل از کاوش میتوان به تکه های سفال مربوط به دوره های سلجوقی، ایلخانی، صفوی و قاجاری اشاره کرد.

او با اشاره به انجام فصل دوم کاوش باستان شناسی در قلعه یا ارگ حکومتی شهر تاریخی ایلخانی اوجان با هدف آزادسازی دیوارها و برج مدور شمال غربی، از یافته های کاوش باستان شناسی فصل سوم قلعه و ارگ حکومتی شهر تاریخی را دیوار برج سوم عنوان کرد.

شهر تاریخی اوجان از جمله شهرهای مهم دوره سلجوقی ایلخانی در آذربایجان شرقی است که بنای اولیه آن در دوره سلجوقیان بنیان گذاشته شد و در دوره غازان خان ایلخانی بازسازی شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

محل دقیق شهر تاریخی اوجان توسط هیأت باستان شناسی دانشگاه تهران در بررسی باستان شناسی منطقه اوجان در سال 1392 مورد شناسایی و مکان یابی قرار گرفت و از مستندات مهم این شهر میتوان به توصیف های ارائه شده از شهر اوجان در متون تاریخی و جغرافیایی به ویژه تصویری که مطراقچی نقاش سلطان سلیمان عثمانی از آن به یادگار گذاشت، اشاره کرد.

1