6 اکتبر 2021 - 12:50
http://dsfr.ir/z1m6xq

برچسب : ارگ اوجان

ادامه کاوش ها برای کشف شهر گمشده اوجان

ادامه کاوش ها برای کشف شهر گمشده اوجان

با آغاز فصل چهارم کاوش باستان شناسی در قلعه و ارگ حکومتی شهر تاریخی #اوجان، جست‌وجوها برای کشف جزئیاتی بیشتر...