23 ژوئیه 2021 - 22:53

کتیبه های فارسی دری بر دیوار شهر دربند روسیه نقش بسته است

30 می 2020 - 14:10 dsfr.ir/u948w

کتیبه های فارسی دری بر دیوار شهر دربند روسیه نقش بسته است
mehrnews.com
کتیبه های فارسی دری

مرتضی رضوانفر از وجود چندین کتیبه فارسی دری بر دیوار شهر دربند جمهوری داغستان روسیه خبر داد.

مرتضی رضوانفر عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: براساس پرونده ثبت جهانی دربند در یونسکو (۲۰۰۳ میلادی)، دیوار دربند جمهوری داغستان، روسیه نمادی از معماری ساسانی است که ۱۵۰۰ سال کارکرد دفاعی داشته است.

به گفته وی، این دیوار ۴۰ کیلومتری، توسط قباد و فرزندش انوشیروان برای حفاظت از منطقۀ آذربایگان احداث شده و جدای از ۳۲ کتیبۀ پهلوی، چندین کتیبه به خط فارسیِ دری دارد که غالباً به مرمت آن اشاره شده است.

این پژوهشگر گفت: طبق اعتقاد عامه، دیوار دربند همان دیوار ذوالقرنین (یا سدِ سکندر) است که در تورات، انجیل و قرآن کریم ذکر شده و هنگامی که دیوار توسط قوم یأجوج و مأجوج فتح شود، روز حشر یا قیامت فرا می رسد.

او به متن کتیبه دروازه چهلتن یکی از کتیبه های یاد شده که با همکاری داریوش ذوالفقاری و سعید فرمانی خوانش شده اشاره کرد و متن آن را این طور بازخواند:

در عصر شاه شروان سلطان خلیل سرور، این حِصن شد مرتب واین قلعه گشت ساتر / یأجوج باز برگشت چون فتنه سکندر، تا صیْت این عمارت شد در بلاد کافر / بادا بُن حصارش تا روز حشر معمور، بادا ثبات ملکش تا قرنهاء وافر / مخبر شوی هرآنگه یابی خبر ز سالش، گر زانک برشماری تاریخ او ز مخبر (۸۴۲ ق)

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1