24 نوامبر 2020 - 08:02

کرونا به کام قاچاقچیان آثار باستانی

2 می 2020 - 11:00 dsfr.ir/tb9t8

آثار باستانی

خرید و فروش غیرقانونی آثار باستانی به صورت آنلاین در دوران بحران ویروس کرونا افزایش یافته است.

به نقل از آرت نیوزپیپر، نتایج یک پروژه تحقیقاتی با عنوان پروژه «ATHAR» که به بررسی فروش غیرقانونی آثار باستانی در دنیای مجازی می پردازد، نشان می دهد آمار فروش آثار باستانی غارت شده در خاورمیانه و آمریکایی شمالی در گروه های فیسبوک در ماه های اخیر که بسیاری از کشورها در قرنطینه به سر می بردند، افزایش یافته است.

برای مثال هفته گذشته، سارقان آثاری را از مسجدی در نزدیکی «عرائش» شهری واقع در مراکش ربودند، حالا تصاویر این آثار در گروه های قاچاق و فروش غیرقانونی آثار باستانی فیسبوک به اشتراک گذاشته شده است.

به گفته «کیتی پائول» یکی از سرپرستان این پروژه تحقیقاتی، محققان شاهد افزایش پست ها و تصاویر به اشتراک گذاشته شده از آثار غارت شده در چند ماه اخیر بوده اند.

«پائول»، آسیب پذیر بودن موزه ها و محوطه های باستان شناسی در دوران بحران را یکی از عوامل این رویداد عنوان می کند.

این تیم تحقیقاتی کوچک، بیش از ۱۲۰ گروه فیسبوک را که هرکدام شامل اعضای کم تا ۳۰۰ هزار نفر می شدند را مورد بررسی قرار داده است.

یازده گروه از این ۱۲۰ گروه بین ۱۰۰ الی ۳۰۰ هزار عضو و ۳۶ گروه نیز ۲۰ الی ۸۲ هزار نفر عضو داشتند.

به گفته «پائول» ، در بزرگ ترین این گروه ها که شامل ۳۰۰ هزار عضو می شود، روزانه حدود ۱۷۵ پست به اشتراک گذاشته می شود که اغلب آن ها به معرفی بهترین موقعیت های مکانی برای حفاری اختصاص دارند.

معمول ترین آثار این گروه ها، شامل اشیا سرامیکی و سکه های باستانی می شود.
 

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1