9 دسامبر 2023 - 18:13

تلف شدن ٧٠ قلاده پلنگ در مدت سه سال

31 دسامبر 2019 - 09:00 dsfr.ir/5d492

تلف شدن ٧٠ قلاده پلنگ در مدت سه سال
photo-aks.com
پلنگ ایرانی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩٠ حدود ٧٠ قلاده پلنگ در کشور تلف شده که با توجه به شرایط کنونی این گونه ارزشمند، عدد قابل تاملی است.

مهرداد فتحی بیرانوند عصر دوشنبه در افتتاحیه دوره سوم کارگاهی آموزش منطقه ای پلنگ ایرانی افزود: بررسی ها نشان داد ٧١ درصد این تلفات ناشی از شکار، ١٨ درصد تصادفات جاده ای و بقیه عوامل طبیعی بوده است.

گونه های گربه سان بزرگ و ارزشمندی در کشور وجود داشت که منقرض شده اند مانند شیر و ببر ایرانی که اگر روند رفتار با پلنگ به همین شکل ادامه یابد، باید در آینده ای نه چندان دور شاهد نابودی آن باشیم. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان ادامه داد: البته طی چند سال گذشته آگاهی مردم نسبت به محیط زیست و ارزش حفاظت از آن بالا رفته است، بنابراین امید داریم تا از نابودی گونه های حیاتی جلوگیری شود. 
بیرانوند این گونه مسائل را حاصل دخالت انسان در طبیعت دانست و گفت: به عنوان مثال تا چند سال پیش گرد و غبار نداشتیم اما اکنون کانون های گردو غباری زیادی در کشور شکل گرفته که به علت کاهش منابع آبی می باشد که نتیجه برداشت بی رویه انسان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان تاکید کرد: باید با یک هدف گذاری علمی و دقیق مانع نابودی تنوع زیستی در کشور شویم و با مباحث علمی و اجرایی به گونه های حیات وحش کمک کنیم. 
وی گفت: از آنجا که زیستگاه پلنگ بسیار وسیع است، از این رو همواره با جوامع محلی و بومی نقاط مختلف تعارض دارد و به همین جهت بالا بردن آگاهی اهالی بومی به حیات پلنگ کمک می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان ادامه داد: امروزه نگاه تک بعدی دنیا نسبت به محیط زیست به نگاه چند بعدی تغییر کرده است، بنابراین باید همه موجودات در کنار هم زندگی کنیم. 
بیرانوند ادامه داد: متاسفانه بسیاری از زیستگاه ها جزیره ای شده اند که می توانیم با کمک یکدیگر از ادامه این روند جلوگیری کنیم و در این میان نقش وزارت راه در کاهش تصادفات جاده ای بسیار پررنگ است. می توانیم با کمک هم روزی شاهد این باشیم که پلنگ از فهرست گونه در خطر انقراض خارج شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1