24 فوریه 2020 - 02:05

موزه کودک و طبیعت با اهداف آموزشی تاسیس شد

15 اوت 2019 - 13:00 dsfr.ir/nw225

موزه کودک و طبیعت با اهداف آموزشی تاسیس شد
irna.ir
کودک و طبیعت

مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی، گفت: موزه «کودک و طبیعت» با اهداف آموزشی و به درخواست بخش خصوصی تاسیس شده است.

محمدرضا کارگر با تاکید بر این که خلق هر اثری همچون موزه باید بر روند زندگی انسان اثرگذار باشد، اظهار داشت: اگر تولید و ایجاد اثری بر زندگی انسان هیچ اثری نداشته باشد، امری بیهوده است.

وی با اشاره به این که موزه ها نیز نقش مهم و تاثیرگذار در زندگی افراد جامعه دارند، افزود: برخی از مفاهیم و موضوعات مهم چون، اهمیت طبیعت می تواند در موزه ها آموزش داده شود.

اگر افراد درباره اهمیت طبیعت در زندگی آموزش ندیده باشند، قطعا برخورد درستی با آن ندارند.

مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی مجوز تاسیس موزه طبیعت و کودک را در راستای این موضوع اعلام کرد و افزود: این مجوز که به درخواست بخش خصوصی اعطا شده به آموزش کودکان در موضوع طبیعت توجه دارد.

وی درباره شکل موزه کودک و طبیعت، گفت: این موزه دارای محوطه باز که دارای گیاه و گل های مختلف و همچنین محوطه سرپوشیده است که در آن بخش ها نیز به آموزش طبیعت پرداخته می شود.

ممکن است در کنار این موزه، تصاویر یا فیلم هایی از تنوع طبیعت و حقایق مربوط به آن را به کودکان معرفی کنند ولی اساس این موزه ها این است که کودکان با عناصر تشکیل دهنده طبیعت آشنا شوند و عمدتاً فضای بازی که بخشی از طبیعت بکر است، لوکیشن، فضا و محوطه این موزه خواهد بود. حال موزه داران هستند که باید بین موزه و مخاطب (کودک) ارتباط برقرار کنند.

متنوع شدن سوژه ها یکی از مسیرهایی است پیش روست و هنگامی موضوعات متنوع می شوند به تعداد آن ها می تواند موزه هم وجود داشته باشد و تعداد موزه ها هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی افزایش پیدا می کند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1