30 آوریل 2021 - 23:34

کشف سیستم پیچیده آب رسانی در بزرگ ترین معماری دست کندجهان

13 ژانویه 2019 - 14:00 dsfr.ir/lh4jb

شهر زیرزمینی نوش آباد

در ادامه کاوش های باستان شناسی فصل پنجم در شهر زیرزمینی نوش آباد سیستم پیچیده ای از نظام آبرسانی شهری متعلق به قرون میانه اسلامی به دست آمد.

زهرا ساروخانی سرپرست هیأت باستان شناسی با اعلام این خبر گفت: این سیستم که دارای سازه های آبی تاریخی است در دو دوره تاریخی احتمالا ایلخانی و صفویه احداث شده است.

به گفته این باستان شناس، این که قدمت این آثار به دوره قبل از اسلام و با کاربری ویژه برسد نیازمند ادامه کاوش های باستان شناسی و تکمیل مطالعات در این خصوص است.

وی با اشاره به این که ادامه کاوش های باستان شناسی در آینده نزدیک، سازه های آبی شهر نوش آباد در کنار سایت موزه شهرزیرزمینی، به موزه آب تبدیل خواهند شد.

نتایج به دست آمده تا کنون در خصوص دستکندهای نوش آباد بیانگر وجود یک نظام اجتماعی ویژه مورد توجه صاحب نظران مطالعات اجتماعی و باستان شناسی است.

فصل پنجم کاوش ها در این شهر زیرزمینی از اواسط آبان ماه و با هزینه چهار میلیارد ریال از محل اعتبارهای شهرداری نوش آباد و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با نظارت پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی نوش آباد آغاز شده بود که لایه روبی دو کارگاه آب انبارهای مرکزی و چاله سی، شناسایی ورودی های تازه کشف شده منطقه منتظری و گورستان چهل دختران را در دستور کار داشته است.

ساروخانی در فصل چهارم کاوش در این شهر زیرزمینی در خرداد سال ۱۳۹۴، نیز از کشف ساختار آبرسانی قرون میانه اسلامی، پله های دست کند و ظروف سفالی خبر داده و گفته بود: مستندات تاریخی و میراث فرهنگی برجای مانده و بررسی های باستان شناسی انجام شده در شهر نوش آباد بیانگر اهمیت آن شهر در قرون اولیه و میانه اسلامی است.

شهر زیرزمینی نوش آباد، راهروهایی باریک به اندازه یک نفر با ارتفاعی کمتر از یک انسان ایستاده با حجره های کوچک به ابعاد دو متر در دو متر است که فضاهای پناهگاهی، تونل های ارتباطی و تهویه هوا و چاه های آب از جمله فضاهای این مجموعه باستانی است که تا زمان قاجار مورد استفاده بوده است. نوش آباد، از مناطق باستانی و تاریخی است که در شمال استان اصفهان و به فاصله پنج کیلومتری کاشان، قرار گرفته و نشانه هایی از دوره های سلجوقی تا قاجار را با خود به امانت دارد و از جمله این آثار، شهر زیرزمینی است که به عنوان بزرگ ترین معماری دستکند جهان معرفی شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1