آماده پیگیری ثبت جهانی مسیر جاده ابریشم در ایران هستیم

2 ژانویه 2019 - 12:00 dsfr.ir/3g714

جاده ابریشم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: در صورت همکاری اساتید و پژوهشگران و نهادهایی مثل شهرداری مشهد آماده پیگیری ثبت جهانی مسیر جاده ابریشم در ایران هستیم.

ابوالفضل مکرمی فر سه شنبه در نشست خبری تشریح برنامه های شورای سیاست گذاری همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: به دنبال ثبت جهانی گذرگاه جاده ابریشم در ایران با استناد به شاهنامه هستیم اقدامی که در صورت همکاری شهرداری و اساتید دانشگاه فردوسی می توان پرونده اش را به جریان انداخت. 

باید قدردان شهرداری و شورای شهر بود که دست به برگزاری این رویداد مهم زدند و برای احیای توس و فرهنگ شاهنامه گام های بلندی برداشته اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصریح کرد: جاده ابریشم از ایران شروع می شود و ابریشمی که در ایران تولید می شده است به چین می رفته است و حتی ملکه چین لباس خود را از این ابریشم تهیه می کرده است.

یکی از مباحثی که در این خصوص وجود دارد این است که نه تنها در جاده ابریشم بلکه در خود ایران برخی از داستان های شاهنامه به مناطق خاصی برمی گردد. مثل نبرده دوازده رخ که به یکی از روستاهای گناباد برمی گردد.

ما از شاهنامه کم بهره برده ایم و کم کار کرده ایم در حالی که برای مولوی در قونیه کارهای بزرگی انجام می شود و من فکر می کنم ما هنوز می توانیم کارهای خوبی را انجام دهیم و از این میراث گران بها بهره ببریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با بیان اینکه از اداره ارشاد کمک می خواهیم؛ گفت: می توان با کمک انجمن هنرهای نمایشی کار بزرگی را برای فردوسی با عنایت به گذرگاه جاده ابریشم در مشهد تهیه کنیم تا بتوانیم حرکت خوبی را آغاز کرده و ادامه بدهیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
9 + 4 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1