30 می 2020 - 12:23

راهبرد میراث جهانی ایران برای برون رفت از تحریم

26 نوامبر 2018 - 10:00 dsfr.ir/tn9ka

راهبرد میراث جهانی ایران برای برون رفت از تحریم
tourism.doctv.ir
میراث جهانی ایران

به گفته مدیرکل امور پایگاه های سازمان میراث فرهنگی، برون رفت از تحریم ها با راهبردهای میراث جهانی کشورمان نیز ممکن است و این بخش هم می تواند به نوبه خود در شکستن حصر تحریم موثر باشد.

فرهاد عزیزی افزود: با توجه به اسناد برنامه ای فرادستی در کشور و شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر، باید همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی سیاست های اجرایی و برنامه های خویش را به گونه ای طراحی و تدوین کنند که به شکوفایی اقتصاد با وجود تحریم ها کمک کنند.

در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه حل های غیرسیاسی سهل الوصول بسیاری برای توسعه پایدار اقتصادی کشور بر مبنای اصالت، فرهنگ، معرفی و گردشگری وجود دارد.

تمرکز بر گردشگری در آثار میراث جهانی که به نوعی زیر پوشش سازمان ملل متحد هستند، در چارچوب بسته های حمایتی سازمان ملل در بازه زمانی کوتاه مدت قابل سودرسانی است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
14 + 3 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1