6 دسامبر 2023 - 13:01

خانه جباری در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

1 اوت 2015 - 09:50 dsfr.ir/wc1pf

خانه جباری شهرستان بشرویه با شماره 31254 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی؛ طاهره مال اندوز کارشناس ثبت آثار این اداره کل گفت: قرار داشتن در دل یکی از محله های قدیمی و تاریخی شهر بشرویه و مجاورت با تعدادی از بناهای شاخص در این محله و همچنین مجاورت با باغ خان را می توان از ویژگی های این بنا و موقعیت استقرار آن در بافت دانست.

وی افزود: چهار صفه بودن، حیاط مرکزی هشت ضلعی، تکنولوژی ساخت و برخورداری از یک بادگیر پنج دهانه را می توان به عنوان ویژگی های بنا برشمرد.

وی در پایان تاکید کرد: این بنا در شهرستان بشرویه، بخش مرکزی، شهر بشرویه، میدان امام خمینی، خیابان ملا عبدالله تونی بشروی، کوچه ملا سعدی، جنب باغ خان قرار دارد. قدمت این اثر به قاجاریه بر می گردد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1