سیزده هزار ایرانی مسافران ژانویه آذربایجان

13 فوریه 2018 - 16:30 dsfr.ir/bq8wi

سیزده هزار ایرانی مسافران ژانویه آذربایجان
kojaro.com
جمهوری آذربایجان

شمار ایرانیان وارد شده به جمهوری آذربایجان در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۳ هزار و ۴۳۷ نفر اعلام شد و ایران در رتبه چهارم مبادی جمهوری آذربایجان قرار گرفت.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری آذربایجان، شمار گردشگران بین المللی وارد شده به این کشور در ژانویه سال ۲۰۱۸ از مرز ۱۸۵ هزار نفر گذشت که در مقایسه با ماه ژانویه سال ۲۰۱۷ افزایش ۱۷ درصدی نشان می دهد.

بر همین اساس، بیشتر بازدیدکنندگان این کشور از اتباع روسیه بوده اند که شمار آنان ۵۹ هزار و ۹۹۰ نفر اعلام شده است. پس از توریست های روسیه نیز به ترتیب گردشگران گرجستان با ۴۵ هزار و ۶۷۹ نفر، ترکیه با ۲۴ هزار و ۲۷۶ نفر، ایران با ۱۳ هزار و ۴۳۷ نفر و امارات متحده عربی با ۸ هزار و ۲۶۵ نفر قرار داشته اند. این آمار حاکی از آن است که ۸۲ درصد از گردشگران خارجی که در ماه ژانویه از جمهوری آذربایجان بازدید کردند، از ۵ کشور فوق بوده اند.

تعداد بازدیدکنندگان کویتی از این کشور نیز افزایش ۵۴۰ درصدی، گردشگران پاکستانی افزایش ۳۱۶ درصدی، هندی ها افزایش ۲۳۴ درصدی و قطری ها افزایش ۱۶۷ درصدی در ژانویه سال ۲۰۱۸ نسبت به ماه مشابه سال گذشته میلادی داشته اند.

همچنین براساس این گزارش، در میان گردشگران خارجی بازدیدکننده از جمهوری آذربایجان، ۱۳۰ هزار و ۱۱۸ نفر معادل ۹/ ۶۹ درصد مرد بوده و ۵۵ هزار و ۷۹۵ نفر از آنان معادل ۱/ ۳۰ درصد زن بوده اند.

دولت جمهوری آذربایجان در حال توسعه گردشگری به عنوان یکی از اولویت هایش است و برخی از تسهیلات برای ورود گردشگران در مناطق مختلف آن ساخته شده اند. علاوه بر این، ذخایر فرهنگی و تاریخی این کشور نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند.

با توجه به این موارد، این کشور عملکرد گردشگری خود را در گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری سال ۲۰۱۷ که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود، بهبود بخشیده است. جمهوری آذربایجان در رده ۷۱ رتبه بندی رقابت پذیری سفر و توریسم سال ۲۰۱۷ قرار گرفته که نسبت به رده بندی جهانی پیشین این مجمع در سال ۲۰۱۳، ۱۳ رتبه ارتقا پیدا کرده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1