24 نوامبر 2020 - 15:26

ایتالیایی ها حمایت شان از تخت جمشید را بیشتر می کنند

9 ژانویه 2018 - 08:30 dsfr.ir/ub38q

تخت جمشید

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه مستندنگاری و حفاظت و مرمت آثار محوطه میراث جهانی تخت جمشید و منظر فرهنگی آن با مرمت گران ایتالیایی همکاری می کند.

در شرایطی که تیم باستان شناس ایتالیایی از چند سال گذشته به صورت مشترک با تیم باستان شناس ایرانی در تخت جمشید با هدف بررسی و کاوش در شهر پارسه بررسی و مطالعه انجام می دهند، از سوی دیگر یکی دو ماه گذشته نیز رئیس دانشگاه هنر شیراز اعلام کرد؛ یک خیر ایتالیایی برای حفاظت از تخت جمشید ۲۵۰ هزار یورو پرداخت می کند.

کامران احمدی، رییس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی نیز دوشنبه ۱۸ دی، خبر از آغاز مستندنگاری، حفاظت و مرمت آثار محوطه میراث جهانی تخت جمشید و منظر فرهنگی آن با همکاری مرمت گران ایتالیایی می دهد.

او می گوید: در راستای توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و فنی بین پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و موسسه مرمتگران بدون مرز ایتالیا، یادداشتِ تفاهم همکاری مبادله شد.

وی از اهداف اصلی این یادداشت تفاهم را مستندنگاری، حفاظت و مرمت آثار در محوطه میراث جهانی تخت جمشید و منظر فرهنگی آن اعلام می کند.

به گفته احمدی به نقل از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ براساس این تفاهم نامه طرفین در زمینه پژوهش و تحلیل داده های گردآوری شده و همچنین توسعه بانک اطلاعاتی مرتبط با آثار همکاری خواهند کرد.

او با تاکید بر این که این یادداشت تفاهم از پاییز امسال (۱۳۹۶) به مدت پنج سال اعتبار دارد، اظهارکرد: آموزش پژوهشگران جوان در زمینه حفاظت، مرمت، چاپ و انتشار دستاوردها از دیگر موضوعات مورد تفاهم در این همکاری است.

آذرماه امسال نیز علی رضا عسکری چاوردی، رئیس دانشگاه هنر شیراز به انعقاد تفاهم نامه های متعدد حفاظتی و مرمتی با دانشگاه های ایتالیا اشاره کرده و گفته بود: مستند نگاریِ حفاظت باستان شناسی و مرمت در مجموعه جهانی تخت جمشید در دستور کار است و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده تفاهم نامه جدیدی نیز به زودی در این حوزه ها با ایتالیایی ها منعقد می شود.

همچنین در آن زمان او از کمک و حمایت یک خیر ایتالیایی برای ادامه ی حفاظت از مجموعه جهانی تخت جمشید خبر داده و اعلام کرده بود؛ یک خیر ایتالیایی بالغ بر ۲۵۰ هزار یورو برای اقدامات حفاظتی تخت جمشید هزینه خواهد کرد؛ این رقم به عنوان مجموعه کارهای حفاظتی در تخت جمشید هزینه خواهد شد.

این صحبت ها در حالی مطرح می شوند که اوایل خرداد ۱۳۸۸، نیز وزارت میراث و فعالیت های فرهنگی ایتالیا، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری؛ تفاهم نامه ای با هدف حفاظت و مرمت آرامگاه کوروش در پاسارگاد و حفاظت و نگهداری مجموعه های موزه یی، امضا کرده اند.

در همان زمان نیز پایگاه اینترنتی ایتالی مگ، اعلام کرد؛ «ساندرو بوندی (Sandro Bondi) وزیر فرهنگ و آثار تاریخی ایتالیا از مرمت مقبره ی کوروش کبیر در قالب پروژه ای مشترک بین مرمت گران ایرانی و ایتالیایی در مدت دوسال خبر داده است.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1