17 ژانویه 2021 - 06:31

آتش سوزی در باغ شاهزاده ماهان

3 ژانویه 2018 - 08:30 dsfr.ir/e61r9

آتش سوزی در باغ شاهزاده ماهان
tourcalm.com
باغ شاهزاده ماهان

مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از مهار حریق خبر داد و عنوان کرد: طبقات زیرین عمارت شاه نشین باغ شاهزاده ماهان روز 11 دی دچار حریق شد.

«محمدمهدی افضلی» با تایید خبر آتش سوزی در باغ شاهزاده ماهان گفت: طبقات زیرین عمارت شاه نشین باغ شاهزاده ماهان روز یازدهم دی ماه دچار حریق شد.

وی علت حریق را سهل انگاری بهره بردار دانست و اظهار کرد: بهره بردار متاسفانه در زمان ترک محل کار برق بخاری برقی را قطع نکرده که این مهم باعث آتش سوزی شده است.

مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از مهار حریق خبر داد و خاطرنشان کرد: طبقات زیرین عمارت شاه نشین باغ شاهزاده به بهره بردار برای ایجاد نمایشگاه صنایع دستی و کافه کتاب واگذار کرده بودیم.

وی با بیان این که در اثر این آتش خساراتی به ساختمان شاه نشین باغ شاهزاده ماهان وارد شده است، تصریح کرد: خسارات زیادی نیز به بهره بردار وارد شده است اما خوشبختانه این مکان از سوی بهره بردار بیمه بوده است و بیمه خسارات منقول و غیرمنقول را پرداخت می کند.

افضلی خبر سوختن درختان باغ شاهزاده را تکذیب کرد و افزود: به درختان کهنسال باغ شاهزاده در این آتش سوزی آسیب وارد نشده است، همچنین با مهار سریع آتش، به طبقات فوقانی عمارت شاه نشین باغ شاهزاده ماهان آتش سرایت نکرده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1