3 دسامبر 2020 - 22:58

"مالیات بر ارزش افزوده" از گردشگری حذف می شود

31 دسامبر 2017 - 10:30 dsfr.ir/kj4vz

گردشگران خارجی

در صورت اصلاح قانون، دیگر در نرخ نهایی یا تمام شده تورهای گردشگری ورودی، مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نخواهد شد، چون این مالیات قبلا در قیمت هتل و یا سایر خدمات محاسبه شده است.

در پی اعتراض فعالان گردشگری درباره فشار و گرانی که مالیات بر ارزش افزوده به نرخ تمام شده سفر تحمیل کرده، محب خدایی گفت: خوشبختانه به توافق های کارشناسی خوبی با سازمان امور مالیاتی رسیده ایم. باید در مباحث رویکرد و نگاه کارشناسی حاکم شود، درحالی که گاهی تصمیم هایی گرفته می شود که مبانی و ریشه های کارشناسی، درست و منطقی به طرف مقابل انتقال داده نشده است. موضوع مالیات بر ارزش افزوده در صنعت گردشگری تا کنون این گونه بوده است.

او سپس به خلاءهای قانونی موجود اشاره کرد و افزود: ارزی که از طریق گردشگری وارد کشور می شود، همان ارزی است که با صادرات کالا به دست می آید، اما چون از ابتدا این منطق کامل توضیح داده نشد، خلاءهای قانونی درباره صادرات گردشگری همچنان وجود دارد. طبق قانون، کالا و خدمات غیرنفتی که به سایر کشورها صادر می شود، مشوق هایی را در بخش مالیات دریافت می کند که آن بخش از صنعت گردشگری که ارزآوری دارد از این امتیاز بی بهره است. ما باید این موضوع را آنالیز و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنیم تا قوانین را اصلاح کند.

معاون گردشگری افزود: سازمان امور مالیاتی پذیرفته که این قانون را با توجه به «صادرات معکوس گردشگری، اصلاح و خلاء قانونی آن از طریق مجلس، برطرف شود. پیگیر هستیم تا این فرایند سریع تر به نتیجه برسد. هرچند بحث ها در این باره هنوز در مرحله کارشناسی است، اما پیشرفت خوبی داشته است.

در صورت اصلاح و اجرای این قانون، دیگر در نرخ نهایی یا تمام شده تورهای گردشگری ورودی، مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نخواهد شد، چون این مالیات قبلا در قیمت هتل و یا سایر خدمات محاسبه شده است.

خدایی تاکید کرد، این مشوق فقط تورهای ورودی به عنوان صادرات معکوس را مشمول می شود و گردشگری داخلی را در بر نمی گیرد، چون صادرات نیست و از طریق آن، ارزی به کشور وارد نمی شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1